- Reklama -

Browsing Tag

Andrzej Szarlip

Dzień Olimpijczyka w ZSZiO

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip wręczył uczniom ZSZiO w Biłgoraju okolicznościowe dyplomy i talony upominkowe. – Jesteście nie tylko ambasadorami szkoły, ale i powiatu biłgorajskiego. Wasze sukcesy świadczą o waszej ciężkiej pracy,…

Inwestuje w seniorów, sport i kulturę

 Będzie muzeum i baza sportowa Władze Starostwa Powiatowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymały dotacje na dwa niezwykle ważne zadania na łączną kwotę 3,5 mln zł. – Chcę powiedzieć, że jesteśmy jednym z dwóch samorządów…

Dla bezpieczeństwa rowerzystów

Z taką inicjatywą wyszedł radny Rady Powiatu Biłgorajskiego Mirosław Późniak. Złożył on interpelację dotyczącą propozycji zmiany organizacji ruchu na trzech drogach powiatowych poprzez zamontowanie dwóch znaków drogowych:…

Miliardy dla regionu

Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie systemu zasobów własnych UE. Dokument trafi do Senatu. Decyzja Rady UE przewiduje m.in. przeznaczenie środków z unijnego…

Jest upadłość Arion Szpitale sp. z o.o.

21 kwietnia Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ogłosił upadłość Arion Szpitale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem na dzień 12 marca 2018 roku. Postanowienie jest nieprawomocne. Może wpłynąć odwołanie.…

Skarga na starostę bezzasadna

Przewodniczący Rady Powiatu skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Biłgoraju. Członkowie komisji skargą zajmowali się trzykrotnie – 17 marca oraz 12 i 14 kwietnia br. Skarżąca wskazała zarzuty naruszenia…

Była skarga, czy jej nie było?  

12 kwietnia br. Komisja Skarg i Wniosków Rady Powiatu Biłgorajskiego przeprowadziła postępowanie wyjaśniające dotyczące skargi na działalność dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce. W toku wyjaśnień członkowie komisji stwierdzili, że…

“Polsce byli wierni do końca”

"Przechodniu powiedz światu, że Ci, którzy tu spoczywają, Polsce byli wierni do końca". Napis ten umieszczony jest na pomniku stojącym w centralnym punkcie największego cmentarza partyzanckiego, który znajduje się w Osuchach. Władze powiatu…

Miliony na biłgorajski szpital

Powiat biłgorajski otrzymał pieniądze na dwa zadania związane ze służbą zdrowia na łączną kwotę 19 mln zł. Środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 4 mln zł zostaną przeznaczone na modernizację istniejących budynków na potrzeby…

Pieniądze dla strażaków

Pieniądze dla druhów ochotników w ramach otwartego konkursu ofert to unikatowe działanie samorządu powiatowego polegające na wsparciu z budżetu powiatu działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w ich działaniach na rzecz porządku i…

“Taksówka powiatowa”

O projekcie "Bliski Powiat Biłgorajski" podczas sesji Rady Powiatu Biłgorajskiego mówił Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski. – Będzie możliwość dowiezienia mieszkańca do Biłgoraja do urzędu, lekarza czy w celu załatwienia innych…

Starostwo rozdało pieniądze organizacjom

Na zadania z zakresu kultury przeznaczono 50 tys. 640 zł. To o ponad 4 tys. zł mniej niż pierwotnie zakładane środki na ten cel. Organizacje starające się o środki mogły je przeznaczyć na organizację imprez artystyczno-kulturalnych o…

Ruszył remont hali sportowej

– Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na remont hali przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Prace ruszyły. To inwestycja bardzo ważna i bardzo oczekiwana – mówi Andrzej Szarlip, starosta powiatu biłgorajskiego.…