- Reklama -

- Reklama -

Pieniądze dla straży, sportu i kultury

Po raz drugi władze powiatu przeznaczą środki finansowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozdysponowane będą w ramach programu współpracy powiatu biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

W 2022 roku władze powiatu biłgorajskiego wygospodarują kolejne środki na pomoc Ochotniczym Strażom Pożarnym. Jednostki będą mogły starać się o dofinansowanie z zakresu porządku, bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony (upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności w formie konkursów, imprez, publikacji; doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia, szkolenia; podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego). Na ten cel przeznaczone ma być 130 tys. zł. To taka sama kwota jak w roku bieżącym. Wynika to z projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

W tym roku program był pilotażowy. Sprawdził się. Skorzystało z niego kilkadziesiąt jednostek.  Pisaliśmy o tym tutaj: Pieniądze dla strażaków | Nowa Gazeta Biłgorajska (gazetabilgoraj.pl)

- Reklama -

Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski argumentował potrzebę utworzenia puli środków dla druhów. – Budżet powiatu dostrzegł i wspomógł działania Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalność tych jednostek w małych miejscowościach, w gminach jest nieoceniona i na pewno powinna być zauważona także przez samorząd powiatowy. Tych jednostek w każdej gminie jest dużo. W skali powiatu jest ich ponad 100 – mówił w minionym roku.

 

Na 2022 rok na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych Starostwo Powiatowe planuje przeznaczyć 4 mln 485 tys. zł. Będą to zadania z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 4 200 000 zł; kultury – 55 000 zł; kultury fizycznej – 60 000 zł; turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa – 30 000 zł; ochrony i promocji zdrowia – 10 000 zł; porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – 130 000 zł.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.