- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Obwieszczenie Burmistrza Tarnogrodu

Obwieszczenie Burmistrza Tarnogrodu o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Tarnogród

- Reklama -

Burmistrz Tarnogrodu,

na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278)
powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych
projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Tarnogród

toyota Yaris

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Tarnogród.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 12.03.2024 r. do 16.04.2024 r.
w następujących formach:
1) Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
◦ formularza (tzw. e-formularz) dostępnego na stronie https://www.tarnogrod.pl/ link: https://www.tarnogrod.pl/formularz-zglaszania-uwag-do-projektu-uchwaly-okreslajacej-zasady-wyznaczania-oraz-zasady-dzialania-komitetu-rewitalizacji-gminy-tarnogrod/,
◦ poczty elektronicznej: um@tarnogrod.pl
2) Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
◦ Formularza zamieszczonego do pobrania ze strony www.tarnogrod.pl , http://bip.tarnogrod.pl/
◦ Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród;
Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Tarnogrodzie, ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród lub osobiście pod ten sam adres w godzinach pracy urzędu.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 84 689 71 61 od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

3) Otwarte spotkanie konsultacyjne:
◦ zaplanowane w dniu 28.03.2024 r. o godz. 16.00 pod adresem ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród.
4) Ankieta konsultacyjna:
◦ dostępna w wersji elektronicznej na stronie https://www.tarnogrod.pl/ pod linkiem: https://www.tarnogrod.pl/ankieta-konsultacyjna-dotyczaca-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-tarnogrodzie-okreslajacej-zasady-wyznaczania-skladu-oraz-zasady-dzialania-komitetu-rewitalizacji-gminy-tarnogrod/
◦ dostępna w wersji papierowej – wypełnione ankiety w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Tarnogrodzie, ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród lub osobiście na ten sam adres, bądź przesłać droga e-mailową – um@tarnogrod.pl., http://bip.tarnogrod.pl/
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.
Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.
W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.
Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
Materiały podlegające konsultacjom:
Materiały informacyjne, tj.:
◦ Projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Tarnogród;
◦ Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
◦ Uzasadnienie projektu uchwały;
udostępnione będą w wersji:
◦ elektronicznej na stronie https://www.tarnogrod.pl/
◦ papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie w pokoju nr 7 Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:
◦ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.tarnogrod.pl/
◦ na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie – https://www.tarnogrod.pl/,
◦ na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Tarnogród,
◦ oficjalny profil gminy na Facebooku – https://www.facebook.com/p/Urz%C4%85d-Miejski-w-Tarnogrodzie-100071220829705/
Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 278) oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy https://www.tarnogrod.pl, https://bip.tarnogrod.pl.

Obwieszczenie opublikowano dnia 11.03.2024 r.

Załączniki:
1. Projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Tarnogród;
2. Uzasadnienie projektu uchwały;
3. Formularz zgłaszania uwag;
4. Ankieta konsultacyjna;

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.