przeglądanie Kategoria

Frampol

Gaz dla mieszkańców

Mieszkańcy Radzięcina mają możliwość podłączyć swoje nieruchomości do sieci gazowniczej. Polska Spółka Gazownictwa…

Powstały nowe drogi

Zakończono przebudowę drogi w Komodziance, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. Wartość…

Maluchy do przedszkola

Projekt "Moje przedszkole w gminie Frampol" ma na celu wzrost dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie…

Grad zniszczył uprawy

Poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać szkody do Urzędu Miejskiego we Frampolu. W oświadczeniu należy obowiązkowo podać…