- Reklama -

przeglądanie Kategoria

Goraj

Goraj będzie miastem

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie…

Rada stoi murem za wójtem

Najważniejszym punktem sesji, która odbyła się 30 czerwca, było przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu…

Strażacy docenieni

Włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to wyjątkowa chwila.…