przeglądanie Kategoria

Aleksandrów

Sołtysi wybrani

W gminie Aleksandrów odbyły się już wybory rad sołeckich i sołtysów na nową kadencję. Jak zdecydowali mieszkańcy, w…