kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Wspólnie dla Roztocza

Samorząd Turobina jest kolejnym, który przystąpił do stowarzyszenia Euroregion "Roztocze".

- Reklama -

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Turobin radni podjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia gminy do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”.

Inspiracją do powołania Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze” jest zmiana polityki rozwojowej obejmującej tereny przygraniczne Polski Wschodniej, które dotychczas były pomijane w dokumentach strategicznych zarówno na szczeblu regionalnym jak i rządowym – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

urząd MArszałkowski projekt

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r., prace nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym woj. lubelskiego na lata 2021-2027 oraz prace nad programami unijnymi w obszarze rozwoju obszarów wiejskich i transgranicznych stanowią wyjątkowy moment na stworzenie stałych struktur instytucjonalnych umożliwiających rozwój tego regionu. Euroregion „Roztocze” będzie zrzeszeniem społeczności lokalnych po polskiej i docelowo po ukraińskiej stronie granicy.

Priorytetem w zakresie działalności Euroregionu „Roztocze” będzie dalsze tworzenie warunków do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej, bezpośrednio sąsiadujących obszarów Ukrainy i Polski. Istotnym celem nowego euroregionu będzie ochrona środowiska naturalnego przygranicznych terenów, prowadzenie działań zapobiegających zagrożeniom i klęskom żywiołowym.

W związku z krótkim okresem przygotowania dokumentów strategicznych na szczeblu regionalnym opracowanie koncepcji działania wymaga podjęcia szybkich i zdecydowanych czynności – twierdzą samorządowcy. Proponowane obszary działania stowarzyszenia to: poprawa poziomu życia mieszkańców, poprawa stanu naturalnych i kulturowych warunków życia, rozwój potencjału gospodarczego, inicjowanie kontaktów różnego typu instytucji, placówek oświatowych, sportowych, kulturalnych i innych.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w tym wypadku Rady Gminy Turobin.

Składki członkowskie wynikające z przynależności gminy do stowarzyszenia finansowane będą z dochodów własnych gminy Turobin.

 

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. gostek mówi

    Powiat Biłgorajki dobitnie pokazuje, jak bardzo zależy im, na ochronie przyrody np. karczując wszelkie drzewa przy drogach powiatowych , bez żadnych nowych nasadzeni , tzw ochrona środowiska w powiecie polega chyba tylko na tworzenie nowych stanowisk, a nie na ochronie natury .
    p.s do redaktora może jakaś artykuł z usadzaniem dlaczego w powiecie biłgorajski przy drodze Wojewódzkiej 835 karczuje się ponad 150 zdrowych drzew ?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.