- Reklama -

Browsing Tag

Andrzej Kozina

Droga doczekała się remontu

Droga, o której mowa, jest drogą wojewódzką. Łączy ona Szczebrzeszyn z Turobinem i Olszanką. Jej długość wynosi ok. 30 km.  Pewne jest, że odcinek drogi, biegnący częściowo przez teren gminy Turobin zostanie wyremontowany. Zadanie wykona…

Pieniądze na “wąwozówkę”

Wartość zadania opiewa na kwotę 472 tys. zł, a dofinansowanie wynosi 377 tys. zł. Gmina Turobin zrealizuje zadanie pn. "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113301L od km 2+500 do km 3+300 w miejscowości…

Złóż wniosek i weź dotację

Nabór trwa od 1 lutego do 30 kwietnia br. Głównym kryterium decydującym o otrzymaniu dofinansowania jest kolejność składania wniosków. Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych poniesionych na budowę, zakup i montaż przydomowej…

Wspólnie dla Roztocza

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Turobin radni podjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia gminy do stowarzyszenia Euroregion "Roztocze". – Inspiracją do powołania Stowarzyszenia Samorządów Euroregion "Roztocze" jest zmiana polityki…

Stawiają na inwestycje i zmniejszenie zadłużenia

Samorządowcy z Turobina w przyszłym roku planują zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje. Na wiele z nich uda się pozyskać środki zewnętrzne, dzięki czemu budżet gminy nie zostanie zbytnio obciążony, a zadłużenie będzie malało.…

Coraz bliżej domu kultury

Jedyną instytucją kultury w gminie Turobin jest obecnie gminna biblioteka. Są plany, aby powstał dom kultury w budynku po byłym internacie. Jeszcze w minionym roku radni podjęli uchwałę o jego powołaniu. Były również starania o…

Strażacy z nowym wozem

Wóz, który trafił do strażaków, jest zasługą całej społeczności gminy Turobin. Samorząd otrzymał promesę na zakup wozu bojowego w nagrodę za największą frekwencję podczas wyborów prezydenckich w konkursie "Bitwa o wozy". Gmina znalazła…

Pieniądze na sołeckie pomysły

Remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk. Na to najczęściej mieszkańcy przeznaczają otrzymane środki. Z założenia środki funduszu mają służyć poprawie bytu mieszkańców, a ich wysokość uzależniona jest od…

Podsumowanie inwestycji w gminie Turobin w 2020 roku

Bieżący rok był bardzo dobry dla władz i mieszkańców gminy Turobin. Udało się wykonać wiele ważnych inwestycji, o których mieszkańcy marzyli od lat. – W roku 2020 wykonaliśmy bardzo dużo inwestycji ważnych dla gminy Turobin i…

Chcą budować zbiornik wodny

Być może w gminie Turobin powstanie zbiornik wodny. Zlokalizowany miałby być w zlewni rzeki Por. Obecnie władze gminy szukają wykonawcy, który opracuje koncepcję jego zagospodarowania. – Przystępujemy jako gmina Turobin do przygotowania…

Ksiądz honorowym obywatelem

Miejscowe władze doceniły wkład księdza w rozwój parafii i kościoła pw. św. Dominika w Turobinie. – Miarą człowieka jest to, co może ofiarować innym. Ksiądz dziekan ofiarował nam – parafianom i mieszkańcom gminy – swoje poświęcenie i…

Powiat biłgorajski postawił na Andrzeja Dudę

Powiat biłgorajski postawił na Andrzeja Dudę W powiecie biłgorajskim Andrzej Duda uzyskał 32 327 głosów (64,63%). Jego główny kontrkandydat Rafał Trzaskowski 6362 głosy (12,72%). Na Krzysztofa Bosaka swój głos oddało 4706 mieszkańców…