- Reklama -

Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Rolniczego (audio)

W piątkowe przedpołudnie 29 lutego, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Rolniczego w Powiecie Biłgorajskim. Wydarzenie to miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

29 lutego 2020 roku odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie powiatowej rady do spraw rolnictwa. Nasz powiat jest typowo rolniczy, więc inicjatywa solidarności rolników indywidualnych jest bardzo trafiona i przyniesie wymierne efekty dla funkcjonowania rolnictwa w powiecie biłgorajskim. W skład Rady Dialogu Rolniczego w Powiecie Biłgorajskim wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych i rolniczych działających w powiecie biłgorajskim, samorządu rolniczego Lubelskiej Izby Rolniczej, oraz wszystkich służb rolnych, jak również burmistrzowie oraz wójtowie z terenu powiatu.

W pierwszym posiedzeniu Rady Dialogu Rolniczego uczestniczyła poseł Beata Strzałka, która jest członkiem komisji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Sejmie RP. Obecny był także przewodniczący i inicjator tego spotkania Tomasz Obszański, przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Biłgoraju Piotr Kiełbasa oraz przedstawiciele wszystkich instytucji okołorolniczych z naszego powiatu (KRUS, ARMIR).

 

 

Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski (nagranie poniżej): 

Tomasz Obszański, Przewodniczący Lubelskiej Rady Wojewódzkiej RI Solidarność (nagranie poniżej): 

 Tomasz Obszański, przewodniczący i inicjator pierwszego posiedzenia Rady Dialogu Rolniczego, mówił, że powiat biłgorajski jest powiatem, w którym handel skupiony jest w dużych sieciach handlowych, a miejscowi rolnicy, produkujący dobre, zdrowe, smaczne produkty, mają problemy z ich sprzedażą.

– W związku z tym chcieliśmy wyjść naprzeciw tym problemom i w jakiś sposób udrażniać kanały sprzedaży, dystrybucji – mówił Tomasz Obszański. Wyjaśniał, że powołanie rady jest działaniem oddolnym, a rolnicy, mający problemy, mogą je zgłaszać. Będą one omawiane na radzie, wnioski zaś przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego czy nawet do ministerstwa.

Problemy, z jakimi spotykają się miejscowi rolnicy, podsumował Piotr Kiełbasa, przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Biłgoraju.

– Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że problemem są przede wszystkim ceny, brak umów  kontraktacyjnych, które są zawierane po fakcie sprzedaży towaru. Zakłady uzupełniają sobie tymi umowami potrzeby, aby zrealizować swoje cele – podkreślał Piotr Kiełbasa. Jednym z kolejnych problemów jest problem suszy, który pogłębia się w naszym powiecie od wielu lat. – Dla niektórych rolników jest to wielki problem, choć ja osobiście uważam, że ta susza troszkę wyregulowała rynek cen. Moim zdaniem, gdy jest mniej towaru na rynku, cena staje się wyższa, a w ostateczności taki sam zysk wymaga mniejszego nakładu pracy – dodał Piotr Kiełbasa.

Zadania powstałej Rady Dialogu Rolniczego będą obejmowały: identyfikowanie oraz zgłaszanie bieżących problemów dotyczących rolnictwa w poszczególnych gminach w powiecie, podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania problemów w zakresie rolnictwa na terenie powiatu biłgorajskiego, współdziałania rolników, przedsiębiorców przetwórstwa spożywczego i handlu, zaangażowanie nauki oraz ukierunkowywanie na innowacje, pomoc rolnikom w sprawach, które zagrażają produkcji, tj.: ASF, ptasia grypa, problemy ze sprzedażą płodów rolnych, brak stabilizacji cen, problemy z monitoringiem suszowym.

Tematy, które zostały poruszone w trakcie pierwszego spotkania Rady Dialogu Rolniczego Powiatu Biłgorajskiego to m.in.: ASF, ptasia grypa, stop suszy stworzenie projektu regeneracji gleb, rola i rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w powiecie biłgorajskim, udrożnienie kanałów dystrybucji, ograniczenia z obrotem surowca, trudności w dostępnie do środków unijnych, gospodarstwa ekologiczne ich rozwój oraz problemy, Szkoła Rolnicza w Różańcu – szansą na wprowadzenie innowacyjnych metod produkcji, przetwórstwa i technologii w rolnictwie, stworzenie innowacyjnych metod produkcji, wykorzystanie funduszy promocji poprzez organizacje rolnicze, problemy z nawiązaniem relacji w weterynarią, sanepidem oraz PIORIN-em, organizacja sieci innowacyjnych STARTUP-ów w powiecie biłgorajskim oraz stworzenie innowacyjnego otoczenia agrobiznesu.

Piotr Kiełbasa Piotr Kiełbasa, rolnik, producent czarnej porzeczki oraz aronii, przewodniczący Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Biłgorajskim.(nagranie poniżej):

- Reklama -

Zadania powstałej Rady Dialogu Rolniczego będą obejmowały: 

– identyfikowanie oraz zgłaszanie bieżących problemów dotyczących rolnictwa z poszczególnych gmin w powiecie,

– podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania problemów w zakresie rolnictwa na terenie powiatu biłgorajskiego,

– współdziałania rolników przedsiębiorców przetwórstwa spożywczego i handlu, zaangażowanie nauki oraz ukierunkowywanie na innowacje.

– pomoc rolnikom w sprawach, które zagrażają produkcji tj.: asf, ptasia grypa, problemy ze sprzedażą płodów rolnych, brak stabilizacji cen, problemy z monitoringiem suszowym.

Rada w uzgodnieniu ze starostą biłgorajskim, będzie mogła wypracowywać  możliwe sposoby rozstrzygania sporów oraz rozwiązywania istotnych problemów wsi i rolnictwa. Wspieranie procesów stabilizujących rynki rolne, podejmowanie uchwał, wypracowywanie stanowisk i wniosków z posiedzeń Rady oraz ich przekazywanie właściwym organom, a także monitorowanie i wspieranie działań rozwojowych dotyczących  rolnictwa na terenie powiatu biłgorajskiego.

Tematy, które zostały poruszone w trakcie pierwszego spotkania Rady Dialogu Rolniczego Powiatu Biłgorajskiego to min.:

  1. ASF , ptasia grypa.
  2. Stop suszy stworzenie projektu regeneracji gleb, poprzez zarzadzanie ich żyznością oraz rewitalizacja akwenów wodnych
  3. Rola i rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w powiecie biłgorajskim.

Udrożnienie kanałów dystrybucji – problem sprzedaży przez przetwórców jak i rolników wyprodukowanych produktów. Ograniczenia z obrotem surowca.

  1. Trudności w dostępnie do środków unijnych.
  2. Gospodarstwa ekologiczne ich rozwój oraz problemy, jakie ich dotykają.
  3. Szkoła Rolnicza w Różańcu – szansą na wprowadzenie innowacyjnych metod produkcji, przetwórstwa i technologii w rolnictwie.
  4. Stworzenie innowacyjnych metod produkcji
  5. Wykorzystanie funduszy promocji poprzez organizacje rolnicze.
  6. Problemy z nawiązaniem relacji w weterynarią, sanepidem oraz PIORIN-em.
  7. Organizacja sieci innowacyjnych STARTUP-ów w powiecie biłgorajskim. Stworzenie innowacyjnego otoczenia agrobiznesu.

Red. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.