- Reklama -

VI Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Zdjęcia czarno-białe noszą w sobie ziarno niedopowiedzenia. Spójrz na swój codzienny świat trochę inaczej i podziel się z nami swoimi emocjami.

VI POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„MAGIA CZARNO-BIAŁEJ FOTOGRAFII”

 

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

 

UCZESTNICY:

Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół przysposabiających do pracy, placówek kształcenia z terenu powiatu biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół masowych i placówek kształcenia specjalnego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Każdy z uczestników może zgłosić do 3 fotografii lub 2 cykle złożone z maksymalnie 5 zdjęć,

cykle i zdjęcia pojedyncze powinny być opisane.

– Obowiązuje format A5 lub większy.

– Należy wypełnić i dołączyć zgody oraz kartę zgłoszenia, na odwrocie fotografii podać informacje:

numer i tytuł zdjęcia bądź cyklu,

imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, placówki, imię i nazwisko opiekuna, numer tel. do kontaktu. Załączniki do pobrania na stronie szkoły: www.zss.bilgo.pl

 

OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW:

– Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, z passe-partout, nieopisane, nie będą rozpatrywane przez jury.

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć.

– Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

– Uczestnicy konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają,

że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zdjęć,

a także, że wszystkie osoby występujące na zdjęciach, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku.

– Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

– Nadesłane prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom.

 

TERMINY:

– Nadsyłanie zdjęć do 30 maja 2019 r.

– Werdykt jury: do 3 czerwca 2019 r., protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

– Rozstrzygnięcie i wystawa prac: Biłgorajskie Centrum Kultury w Biłgoraju, 6 czerwca 2019 r., laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

JURY:

W skład jury konkursowego wchodzą: fotograf Michał Sobaszek,

Ewa Rzeźnik, Elżbieta Kłosek, Ewa Niedźwiedzka.

 

NAGRODY:

Jury przyzna nagrody rzeczowe w kategoriach:

  1. Szkoły Podstawowe;
  2. Gimnazja;
  3. Placówki kształcenia specjalnego

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Nieodebrane nagrody przechodzą do puli nagród w przyszłym roku.

 

ADRES ORGANIZATORÓW:

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj

tel.(84) 627-49-64

www.zss.bilgo.pl

Z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Dodatkowe informacje u organizatorów konkursu:

Ewa Rzeźnik, Elżbieta Kłosek

Tel. 508 193 797, 664 175 046

e-mail: bernela@wp.pl

*

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.