- Reklama -

Podsumowanie inwestycji w gminie Turobin w 2020 roku

Mimo że ten rok nie dobiegł końca, władze gminy Turobin powoli podsumowują zrealizowane prace. A tych nie brakowało. Wykonano wiele ważnych inwestycji, dzięki którym podniósł się komfort życia mieszkańców.

Bieżący rok był bardzo dobry dla władz i mieszkańców gminy Turobin. Udało się wykonać wiele ważnych inwestycji, o których mieszkańcy marzyli od lat.

 W roku 2020 wykonaliśmy bardzo dużo inwestycji ważnych dla gminy Turobin i wszystkich mieszkańców, przede wszystkim infrastruktura drogowa gminna to jest około 8 km dróg w Olszance, Guzówce Kolonii, Elizowce, Żabnie, Tokarach, Rokitowie, Załawczu, Czernięcinie Poduchownym, Turobinie, Tarnawie, Gródkach oraz wspólnie z powiatem wykonaliśmy ciąg drogi powiatowej Zagroble, Załawcze, Rokitów, Żurawie, Czernięcin Główny, Gaj Czernięciński i Wólka Czernięcińska 10 km. Zadania te realizujemy głównie dzięki pomocy rządowej wojewody lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych i marszałka województwa lubelskiego w ramach PROW i FOGR – mówi wójt gminy Turobin Andrzej Kozina. 

Ważnym zadaniem jest również wykonanie termomodernizacji budynku w Tarnawie Dużej, wymiana dachu remizy w Czernięcinie Głównym. Trwa remont  byłego internatu w Turobinie. Doposażane są jednostki OSP. – W tym roku sprzyja nam szczęście, bo w konkursie MSWiA “Bitwa o wozy” udało nam się zdobyć największą frekwencję w byłym województwie zamojskim i dzięki temu do OSP w Żabnie trafi nowy samochód strażacki MAN za kwotę 856 tys. zł – dodaje wójt

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 roku  

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2901L Zagroble – Załawcze – Rokitów – Żurawie – Czernięcin i nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin. Koszt zadania to 4 450 000 zł. Udział powiatu – 717 801 zł, udział gminy Turobin – 717 801 zł; dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 014 398  zł, środki rządowe – wojewoda lubelski.

2. Budowa kanalizacji kablowej stanowiącej kanał technologiczny wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Olszanka. Koszt zadania to 129 150 zł. Całość inwestycji sfinansowana ze środków gminy Turobin.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 109114L położonej w miejscowości Olszanka kosztowała 912 321,76 zł. Dofinansowanie wynosiło 580 870 zł i pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW.

4. Wymiana pokrycia dachu na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dużej to koszt 117 377,73 zł. Całość inwestycji sfinansowana ze środków gminy Turobin.

5. Przebudowa drogi gminnej 109110L od km 0+000 do km 0+792 w miejscowości Turobin oraz od km 3+596 do km 4+592 w miejscowości Guzówka Kolonia – Elizówka – Żabno. Koszt zadania to 477 605,16 zł. Dofinansowanie wyniosło 334 323 zł i pochodziło z Urzędu Wojewódzkiego z FDS. Środki rządowe  – wojewoda lubelski.

6. Przebudowa drogi gminnej 109100L w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie w gminie Turobin w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy zjazdów indywidualnych z drogi gminnej 109100L – etap I od km 0+563,79 do km 0+853,00. Koszt zadania to 238 602,26 zł. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu wojewody lubelskiego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, funduszu z inicjatywy prezydenta RP Andrzeja Dudy.

7. Remont drogi nr 109113L w miejscowościach Tarnawa Mała i Olszanka kosztował 177 996,90 zł. Całość inwestycji sfinansowana z funduszy gminy Turobin.

- Reklama -

8. Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w miejscowości Tarnawa Duża to inwestycja, na którą przeznaczono 788 545,86 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 538 729,02 zł.

9. Remont drogi gminnej w miejscowości Tokary pochłonął 47 345,65 zł. Całość inwestycji sfinansowana z funduszy gminy Turobin

10. Remont drogi gminnej Guzówka – Kolonia kosztował 60 769,69 zł. Całość inwestycji sfinansowana z funduszy gminy Turobin.

11. Kino letnie kosztowało 16 000 zł. Całość inwestycji sfinansowana z funduszy gminy Turobin.

12. Samochód marki Iveco zakupiony z przeznaczeniem do obsługi wodociągów. Zakup sfinansowany ze środków gminy Turobin.

13. Modernizacja drogi gminnej Załawcze – Rokitow. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ze środków Marszałka Województwa Lubelskiego pozyskano 85 000 zł. 23 000 zł pochodziło z funduszu sołeckiego sołectwa Rokitów i Załawcze, a 120 tys. zł to środki gminy Turobin.

14.  Położenie asfaltu na ul. Wałowej w Turobinie kosztowało 40 756,90 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy Turobin na ul. Wałową, ul. Poprzeczną oraz ul. Berka Joselewicza wyniosło 110 500,43 zł.

15. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Czernięcin Poduchowny. 19 000 zł pochodziło ze środków funduszu sołeckiego, dofinansowanie z funduszy gminy Turobin to kwota 54 338,94 zł.

16. Zakup materiałów i pokrycie dachu oraz wzmocnienie, wykonanie wieńca na strażnicy OSP w Czernięcinie Głównym. Z funduszu sołeckiego na ten cel pochodziło 33 135,36 zł. Dofinansowanie ze środków gminy Turobin wyniosło 120 000 zł.

Red. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.