- Reklama -

- Reklama -

Złóż wniosek i weź dotację

Mieszkańcy gminy Turobin mogą otrzymać ponad 3,6 tys. zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nabór trwa od 1 lutego do 30 kwietnia br. Głównym kryterium decydującym o otrzymaniu dofinansowania jest kolejność składania wniosków. Wysokość dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych poniesionych na budowę, zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków kosztów brutto, jednak nie więcej niż 3 tys. 619 zł.

Postanowiliśmy, że każdy mieszkaniec gminy Turobin będzie mógł skorzystać z refundacji 50% kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2020 roku ponad 30 gospodarstw domowych z terenu gminy skorzystało z takiej możliwości – mówi wójt gminy Turobin Andrzej Kozina. Dodaje, że w roku bieżącym również zabezpieczono środki w budżecie gminy na ten cel. – Czekamy na wnioski mieszkańców, które rozpatrzymy pozytywnie, udzielając dotacji – dodaje.

Dotacja może być udzielana na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy Turobin w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wydajności do 5,0 m³ na dobę, na obszarach gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

- Reklama -

Inwestycje te mają zmierzać do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kto może skorzystać z dofinansowania? Warunkiem otrzymania dotacji jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub w trakcie realizacji nowego budynku mieszkalnego. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte stosownych przepisach.

 

 

 

1 komentarz
  1. mieszkaniec mówi

    Zanim weźmiecie dotacje to zapytajcie się czy nie trzeba robić corocznie badań flory bakteryjnej, jak często trzeba taką oczyszczalnie opróżniać i tym podobne sprawy. Co niektórzy to już sie na tym przejechali i teraz muszą robić corocznie badania i dostarczaj do urzędu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.