- Reklama -

- Reklama -

W Księżpolu pokazują co się dzieje z gminą

Wójt Gminy Księżpol przedstawił właśnie Radzie Gminy - raport. To jest "Raport o stanie Gminy Księżpol za 2021 rok". Raport dostępny jest już na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP: Mieszkańcy mogą wójtowi albo bić brawo, albo go głośno skrytykować. Tym bardziej, że za kilka dni - specjalna sesja, na którą też mogą przyjść.

- Reklama -

 

- Reklama -

Sesja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Księżpol planowana jest na 28 czerwca (wtorek) na godz. 14:30.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Księżpol. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji Rady Gminy, składa do Przewodniczącego pisemne zgłoszenie, najpóźniej w przeddzień sesji, tj. do dnia 27 czerwca 2022 roku, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź