- Reklama -

Stawiają na inwestycje i zmniejszenie zadłużenia

Przed końcem 2020 roku radni Rady Gminy Turobin podjęli jedną z najważniejszych uchwał w ciągu całego roku – uchwałę budżetową. W decyzji byli jednomyślni.

Samorządowcy z Turobina w przyszłym roku planują zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje. Na wiele z nich uda się pozyskać środki zewnętrzne, dzięki czemu budżet gminy nie zostanie zbytnio obciążony, a zadłużenie będzie malało.

Jednym z najważniejszych zadań do realizacji w przyszłym roku jest budowa drogi powiatowej Zagroble – Załawcze – Rokitów – Żurawie – Gaj Czernięciński – Wólka Czernięcińska. Samorząd gminy Turobin przekaże dotację dla powiatu biłgorajskiego w kwocie 327 659 zł. Wykonany zostanie również remont Dróg w Turobinie, tj.  ul. Zamkowa, ul. Targowa, ul. Polna. Wartość zadania to 690 500 zł. Dotacja na to zadanie pozyskana została z Funduszu Dróg Samorządowych w naborze uzupełniającym we wrześniu br. w kwocie 483 297 zł.

Planowana jest również budowa ciągu pieszo-rowerowego chodnika w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim. Wartość inwestycji to 447 900 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Reklama -

Wykonana zostanie również dokumentacja projektowa na remont przedszkola. W przyszłym roku rozpocznie się również jego remont.

Na uwagę zasługuje fakt, że Rada Gminy Turobin budżet przyjęła jednogłośnie. Zadowolenia z tego faktu nie kryje Andrzej Kozina, wójt gminy Turobin. Podkreśla, że dzięki pozyskanej tak ogromnej kwocie na inwestycje już pod koniec tego roku zaobserwować można tendencję spadkową zadłużenia gminy.  Na koniec tego roku zadłużenie gminy będzie wynosić 2 mln zł. Porównując dane z lat wcześniejszych, to bardzo dobry wynik. Dług gminy Turobin w latach 2010-2014 wynosił około 10 mln zł, w roku 2018 około 4 mln zł, a w roku 2020 2 mln zł  mówi wójt Andrzej Kozina. 

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy wynosi 2 644 400  zł. Kwota planowanych wydatków budżetu gminy wynosi 27 154 900 zł. Kwota deficytu została określona w wysokości 714 500 zł. Wyodrębnione zostały również środki na fundusz sołecki w kwocie 475 276,31 zł.

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.