Krzewińska Beata kandydat

- Reklama -

- Reklama -

Sami zdecydowali o wydatkach

Jak co roku mieszkańcy gminy Frampol zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczą środki funduszu sołeckiego. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk. Łącznie rozdysponowano blisko 400 tys. zł.

- Reklama -

W minionym roku mieszkańcy 16 sołectw gminy Frampol zdecydowali, na co przeznaczą pieniądze z tzw. funduszu sołeckiego na rok 2022. O tym, na co przeznaczyć pieniądze „sołeckie”, decydują tylko i wyłącznie sami obywatele.

Mieszkańcy sołectwa Chłopków 22 357,61 zł przeznaczyli na remont drogi gminnej w sołectwie.

urząd MArszałkowski projekt

Mieszkańcy Karolówki zdecydowali, że otrzymane środki rozdysponują na cztery zadania: zakup tłucznia na drogi gminne – 5000 zł; zakup sprzętów do siłowni zewnętrznej – 5000 zł; zakup urządzeń na plac zabaw – 8901,98 zł; zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 4500 zł.
Sołectwo Kąty całą kwotę, tj. 20 994,34 zł, przeznaczy na dokończenie budowy oświetlenia ulicznego. 

Mieszkańcy sołectwa Komodzianka 20 948,90 zł spożytkują na zakup samochodu strażackiego.
Natomiast mieszkańcy Korytkowa Małego zdecydowali, że ze środków funduszu sołeckiego zrealizują dwa zadania: udrożnienie rowów przy drogach gminnych (18 311,09 zł) oraz wykonanie opaski odwadniającej budynek świetlicy wiejskiej (8000 zł).
Sołectwo Teodorówka-Kolonia otrzymało 16 359,23 zł. Środki te przeznaczy na budowę drogi nr 453/1 o długości około 180 m.

Również jedno zadanie wykonają mieszkańcy sołectwa Pulczynów. 17 631,61 zł przeznaczono na remont drogi gminnej nr 468 oraz nr 1638 obręb kolonia Kąty.
Sołectwo Radzięcin zrealizuje dwa zadania: przebudowa klatki schodowej w remizie OSP (10 000 zł) oraz budowa nowej nawierzchni przy budynku szkoły w Radzięcinie (30 761,74 zł).

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Sołectwo Rzeczyce za 1500 zł zakupi materiały na wykonanie przepustu drogi na Komodziankę w lesie Karolówka. Natomiast 19 857,88 zł trafi na budowę zadaszenia oraz oszklenia schodów do remizy OSP.
Mieszkańcy Smorynia zrealizują dwa zadania: zakup tłucznia na drogi gminne w Smoryniu (12 266,73 zł) oraz wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED (10 000 zł).
W Starej Wsi zrealizowane będą dwa zadania: utwardzenie drogi gminnej nr ew. 212 (10 000 zł) oraz malowanie świetlicy wiejskiej i wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej (8131,48 zł).
Sołectwo Sokołówka zrealizuje aż trzy zadania: remont budynku świetlicy, tj. naprawa ubytków w
elewacji, (8402,78 zł), wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (5000 zł), budowa altanki przy budynku świetlicy wiejskiej (10 000 zł).
W sołectwie Teodorówka za 28 718,73 zł opracowana zostanie dokumentacja przebiegu drogi
gminnej. Za 3 tys. zł zostanie zakupione wyposażenie dla jednostki OSP.
Wola Kątecka zrealizuje dwa zadania: zakup tłucznia na drogi gminne (6268,34 zł), wykonanie ogrzewania elektrycznego w remizie OSP (10 000 zł).
W Woli Radzięckej mieszkańcy zdecydowali, że w miejscowości należy wykonać dwa zadania: poprawa przejezdności dróg dojazdowych do pól (20 038,98 zł), doposażenie świetlicy wiejskiej (4000 zł).

45 442,30 zł miasto Frampol przeznaczy na wymianę oświetlenia ulicznego na lampy typu
LED.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.