- Reklama -

- Reklama -

Rewitalizacja w gminie Tarnogród

- Reklama -

Zakończyły się prace budowlane związane z rewitalizacją Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w Tarnogrodzie w ramach projektu „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów wiejskich, na podstawie umowy nr RPLU.13.03.00-06-0021/17-00 z Województwem Lubelskim z dnia 19.12.2018 r.

Obiekt przeszedł gruntowny remont. Wykonano między innymi przebudowę pomieszczeń budynku, przebudowę dachu na potrzeby montażu centrali wentylacyjnej, budynek dostosowano do aktualnych przepisów ochrony ppoż. i higieniczno-sanitarnych. Sala widowiskowa zyskała nowoczesny wystrój i odzyskała dawną funkcję kinową. Wyposażono ją między innymi w nowoczesne urządzenia sceniczne, oświetlenie i nagłośnienie, sprawiając tym samym, że będą mogły się tu odbywać przedstawienia teatralne, występy artystyczne, a także projekcje kinowe z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

W budynku synagogi zakończyły się prace budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń i antresoli, uzupełnieniu tynków, wykonaniu okładzin ścian, podwieszanych sufitów, montaż podchwytów i balustrad, oczyszczenie i odmalowanie krat wewnętrznych, montaż stolarki wewnętrznej, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz zamontowano dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych. Ostatnim etapem prac w budynku synagogi będzie dostawa i montaż wyposażenia, które sprawi, że Miejska Biblioteka Publiczna, oraz Regionalna Izba Pamięci będą funkcjonowały w nowoczesnej i funkcjonalnej aranżacji, a obiekt po gruntownej rewitalizacji będzie wizytówką kulturalną Tarnogrodu.

- Reklama -

Ostatnim etapem projektu będzie rewitalizacja parku miejskiego w Tarnogrodzie, którego zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni wraz z uporządkowaniem układu kompozycyjnego parku, oświetlenie terenu, zmianę kompozycji nasadzeń oraz wprowadzenie elementów małej architektury.

Głównym celem projektu jest przywrócenie funkcjonalności przestrzeni publicznej i redukcja zjawiska wykluczenia społecznego dzięki rewitalizacji obszarów problemowych w gminie Tarnogród. Wykorzystanie odnowionej infrastruktury przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Tarnogród, a jej nowoczesne wyposażenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie zadania wynosi 8 013 261,14 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 5 933 560,00 zł.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.