Problem hodowców świń

Miejscowości gminy Frampol, Goraj i Turobin są zagrożone afrykańskim pomorem świń. Hodowcy zwierząt muszą przestrzegać określonych zasad.

 

Na terenie gminy Goraj zagrożony teren obejmuje miejscowości Hosznia Ordynacka, Hosznia Abramowska, Jędrzejówka, Majdan Abramowski. Natomiast w gmienie Frampol, jest to część terenu położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74. Dotyczy miejscowości: Chłopków, Komodzianka, Teodorówka, Teodorówka Kolonia, Radzięcin, Smoryń, Stara Wieś. Jeśli chodzi o gminę Turobin dotyczy to miejscowości: Guzówka-Kolonia, Elizówka,Ż abno,  Żabno-Kołonia, Czernięcin Poduchowny, Czernięcin Główny, Zabłocie, Nowa Wieś, Wólka Czernięcińska, Gaj Czemięciński., Żurawie, Zagroble, Załawcze, Turobin, Tarnawa Mała, Olszanka, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie,  Rokitów oraz Przedmieście Szczebrzeszyńskie.

W związku z wstępującym zagrożenie Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju zaprasza hodowców trzody chlewnej z terenu gminy Frampol na spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Odbędzie się ono 12 sierpnia br. (poniedziałek) o godz. 9.00, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Frampolu przy ul. Nowej 5. Natomiast w gminie Turobin takie spotkanie odbędzie się 13 sierpnia 2019 r. o godzinie 9:00 w Remizie OSP w Turobinie. Obecność hodowców trzody chlewnej obowiązkowa. niezależnie od ilości utrzymywanych świń.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

organizowania targów, wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;

niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: „UWAGA ! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.