- Reklama -

- Reklama -

Posadzili tysiąc buków

PGE Dystrybucja w ramach akcji CSR „Lasy pełne energii” posadziła ok. 1000 buków. W przedsięwzięcie zaangażowali się również uczniowie.

- Reklama -

22 kwietnia na terenie Szczebrzeszyna Spółka wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie zasadziła kolejne drzewa. Udział w akcji wzięli m.in. burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej, dyrektor szkoły Agata Jonasz oraz przedstawiciele PGE Dystrybucja: dyrektorzy Rejonu Energetycznego Zamość Marek Siergiej i Dariusz Czuk. – Miło mi przypomnieć, że początki akcji związanej z sadzeniem drzew miały miejsce na Zamojszczyźnie, a dokładnie w Hrubieszowie. Przesłanką do tego działania było zrównoważenie rozwoju naturalnego środowiska, nieco uszczuplonego podczas koniecznej wycinki drzew i gałęzi, prowadzonej przez energetyków w celu zapewnienia niezawodnych dostaw energii elektrycznej naszym odbiorcom. Dzisiaj w tym działaniu cyklicznie uczestniczą energetycy ze wszystkich oddziałów PGE Dystrybucja, a także inne spółki z Grupy Kapitałowej PGE – powiedział Marek Siergiej, dyrektor Rejonu Energetycznego Zamość PGE Dystrybucja.

urząd MArszałkowski projekt

„Lasy Pełne Energii” to jeden z najważniejszych programów Grupy PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.
Akcje sadzenia drzew w terenie są dla młodego pokolenia spotkaniami edukacyjnymi, których celem jest przybliżenie uczestnikom zasad ochrony środowiska oraz świadomego korzystania z zasobów, takich jak woda. W dzisiejszej akcji, udział wzięli uczniowie ze Szczebrzeszyna, a także dzieci z Ukrainy, które uczą się w lokalnej szkole. Spotkanie to było dodatkową sposobnością do integracji uczniów w miłej atmosferze. Energetycy zamojscy w ramach atrakcji przygotowali dla wszystkich uczestników poczęstunek, zabawy oraz konkursy ekologiczne i energetyczne.

Program ten kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne, sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami oraz wspiera projekty istotne dla obszarów chronionych sąsiadujących z jednostkami PGE. Realizacja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zapisy Kodeksu etyki GK PGE, dotyczące troski o środowisko naturalne zajmują bardzo ważną pozycję w działalności PGE Dystrybucja.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.