- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Dla bezpieczeństwa rowerzystów

Nowe znaki zarówno poziome, jak i pionowe miałyby pojawić się na trzech drogach powiatu biłgorajskiego. Pomogłyby one w zachowaniu bezpieczeństwa rowerzystów. To ubiegłoroczny pomysł radnego Rady Powiatu Biłgorajskiego Mirosława Późniaka. Teraz może dojść do realizacji zadania.

- Reklama -

 

Z taką inicjatywą wyszedł radny Rady Powiatu Biłgorajskiego Mirosław Późniak. Złożył on interpelację dotyczącą propozycji zmiany organizacji ruchu na trzech drogach powiatowych poprzez zamontowanie dwóch znaków drogowych: ostrzegającego pionowego A-24 (ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają) oraz poziomego P-27 (znak „kierunek i tor ruchu roweru” wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu).

Znaki miałyby pojawić się na drodze powiatowej nr 29241 (na odcinku od ronda u zbiegu ul. Batorego i al. Jana Pawła II w Biłgoraju do granicy powiatu biłgorajskiego), drodze powiatowej nr 2921L na odcinku od drogi wojewódzkiej 858 (ul. Zamojska w Biłgoraju do miejscowości Tereszpol-Zaorenda  zjazd na odcinek drogi gruntowej Green Velo) oraz drodze powiatowej nr 2947L na krótkim odcinku drogi powiatowej od wyjazdu z odcinka drogi gruntowej trasy Green Velo do granicy powiatu w kierunku miejscowości Sochy.

Radny przekonuje, że znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” umieszcza się na wylocie ze skrzyżowania i powtarza nie rzadziej niż co 50 m. Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają (np. miejsca skrzyżowania Green Velo z drogami do miejscowości: Szeliga, Tereszpol-Zaorenda, Bukownica, Szozdy czy do Rezerwatu „Obary”).

- Reklama -

– Oznaczenie wymienionych odcinków dróg powiatowych znakiem P-27 i A-24 w znacznym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo uczestników turystyki rowerowej poruszających się dwukierunkowo po wyznaczonym na drogach naszego powiatu odcinku wschodniego szlaku rowerowego Green Velo. Wykonanie znaków  na odcinkach dróg powiatowych zwróci większą uwagę kierowców pojazdów mechanicznych na niechronionych uczestników ruchu drogowego, tym samym przyczyni się do poprawy ich bezpieczeństwa. Wyznaczona na terenie powiatu biłgorajskiego trasa jest z roku na rok użytkowana przez zwiększającą się systematycznie liczbę fanów turystki rowerowej zarówno mieszkańców naszego powiatu, jak i turystów spoza powiatu w tym gości zagranicznych  twierdzi radny. Zaznacza, że działania te w znacznym stopniu zwiększą poczucie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie powiatu biłgorajskiego.

Aby interpelację zrealizować konieczne jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu na szlaku Green Velo w zakresie dróg powiatowych nr 2924L, 2921L, 2947L. 17 maja zostało zawarte porozumienie pomiędzy samorządami województwa lubelskiego i powiatu biłgorajskiego w sprawie utrzymania rezultatów projektu, zrealizowanego na terenie województwa lubelskiego pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. – Dodatkowe oznakowanie znakami P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” zostanie wprowadzone na drogach 2924L, 2921L i 2947L oraz dla zachowania ciągłości i jednolitości szlaku Green Velo na drogach nr 2926L, 2922L i 2919L. Projekt zmian organizacji ruchu obejmuje łącznie 37 skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi – informuje starosta Andrzej Szarlip. Przetarg został ogłoszony 31 maja.  Szacunkowy koszt oznakowania to około 20 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że po wymienionych odcinkach dróg powiatowych poruszają się dzieci i młodzież, uczestnicy szkolnych wycieczek rowerowych, organizowanych przez nauczycieli w ramach realizowanych programów dydaktycznych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.