- Reklama -

Zmiana stawek za wodę i ścieki

Od tego roku w gminie Józefów obowiązują nowe stawki za wodę oraz odprowadzenie ścieków. Stawki zostały uzgodnione z Państwowym Gospodarstwem Wodnym.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) zdecydował o skróceniu czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Józefów. Nowe taryfy zostały zatwierdzone na okres trzech lat – od 2021 r. do 2023 r. Oznacza to, że od tego roku mieszkańcy gminy płacą nowe stawki.

W sierpniu do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie wpłynął wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie o skrócenie okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakład wskazał, że powodem złożenia wniosku w sprawie skrócenia obowiązywania taryfy były przede wszystkim: wzrost kosztów energii związany ze wzrostem cen energii elektrycznej, wzrost kosztów materiałów i usług oraz zagospodarowania odpadów. Do tego dochodzi również wzrost płacy minimalnej. Nie bez znaczenia jest również to, że początki budowy sieci wodociągowej w gminie Józefów sięgają lat siedemdziesiątych i wzrasta koszt utrzymania infrastruktury wodociągowej. W trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy nastąpił wzrost kosztów utrzymania wyeksploatowanej sieci kanalizacyjnej.

Od nowego roku obowiązują więc nowe taryfy za wodę i ścieki. Kształtują się one na następującym poziomie:

 Cena wody za 1 m3:

– w pierwszym roku obowiązywania taryf (2021 r.) – 2,94 zł

– w drugim roku obowiązywania taryf  (2022 r.) – 2,94 zł

– w trzecim roku obowiązywania taryf (2023 r.) – 3,00 zł

- Reklama -

Cena odprowadzania ścieków za 1 m3

– w pierwszym roku obowiązywania taryf (2021 r.) – 5,44 zł

– w drugim roku obowiązywania taryf (2022 r.) – 5,71 zł

– w trzecim roku obowiązywania taryf (2023 r.) – 5,57 zł

Taryfa została zaprojektowana w sposób zapewniający uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia zanieczyszczania ścieków, a także łatwość obliczania cen i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen ich dotyczących – twierdzi Jacek Szmołda, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie.

Wyjaśnia, że system zaopatrzenia w wodę dla gminy Józefów oparty jest na sześciu ujęciach wód, eksploatowanych przez Zakład. Gminna sieć wodociągowa jest zaopatrywana w wodę z ujęć wody stanowiących własność gminy. Sieć kanalizacji sanitarnej pokrywa swoim zasięgiem miejscowości Józefów, Samsonówka, Siedliska, Tartak Długi Kąt, Długi Kąt Osada. Zakład eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków, które są zlokalizowane w miejscowościach skanalizowanych: Oczyszczalnia w Siedliskach i Oczyszczalnia w Józefowie.

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.