- Reklama -

- Reklama -

Stawiają na sołeckie pomysły

W gminie Łukowa mieszkańcy sołectw decydują na co przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. Łącznie na ten cel przeznaczono ponad 280 tys. zł.

- Reklama -

Fundusz sołecki to środki pieniężne wyodrębnione w budżecie gminy, kwota przypadająca na dane sołectwo. O przeznaczeniu środków w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego. Pieniądze są przeznaczane na poszczególne sołectwa proporcjonalnie, w zależności od liczby mieszkańców. Kwota funduszu zależy m.in. od liczby mieszkańców sołectwa i dochodów bieżących gminy.

Poszczególne sołectwa w gminie Łukowa w roku bieżącym dysponować będą w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 283 527,30 zł. Poszczególne sołectwa otrzymały następujące kwoty: Chmielek I – 25 215,81 zł, Chmielek II – 41 309,18 zł, Łukowa I – 33 434,62 zł, Łukowa II – 34 295,23 zł, Łukowa III – 33 994,02 zł, Łukowa IV – 38 770,39 zł, Szarajówka – 11 618,21 zł, Pisklaki – 19 621,86 zł, Szostaki – 11 790,33 zł, Podsośnina – 15 964,28 zł, Osuchy – Kozaki – 17 513,37 zł.

- Reklama -

Środki funduszu sołeckiego są przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołectwa gminy Łukowa przedłożyły już wójtowi gminy Łukowa wnioski z wykazem przedsięwzięć podjętych przez zebrania wiejskie, które mają być realizowane ze środków funduszy sołeckich w 2021 r. Przedsięwzięcia będą realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy.

Warto zaznaczyć, że do chwili obecnej gmina mieściła się w najwyższym wskaźniku do zwrotu z budżetu państwa, tj. do 40%, o ile nie zostanie przekroczony maksymalny limit wydatków z budżetu państwa ustalony na dany rok. Zwrot wydatków, które gmina otrzymała w 2020 r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. został wdrożony mechanizm korygujący z uwagi, że łączna maksymalna kwota zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. była wyższa od maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa. Zastosowany mechanizmu korygujący, skutkował obniżeniem wysokości zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. z 40,0% do 28,567 %. Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego zależy od zamożności gminy. W 2020 roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 64 704,71 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Władze gminy zakładają, że rok bieżący nie będzie gorszy.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.