- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

„Wygraliście głosowanie, ale przegraliście jako ludzie”

To słowa burmistrza Janusza Rosłana do kolegów radnych, którzy nie głosowali za udzieleniem mu absolutorium. Głównym punktem obrad czerwcowej sesji Rady Miasta Biłgoraja było głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Januszowi Rosłanowi. Burmistrz nie otrzymał poparcia radnych i nie otrzymał absolutorium.

- Reklama -

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok przedstawił skarbnik Roman Żuk. Uchwalony przez Radę Miasta Biłgoraja budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 139 595 293,35 zł. Dochody wykonano w kwocie 138 832 844,85 zł, co stanowiło 99,45% planu, w tym: planowane pozostałe dochody w kwocie 50 024 873 zł, wykonane w kwocie 49 523 053,27 zł, co stanowi 99% planu. Uchwalony przez Radę Miasta Biłgoraja plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 149 368 919,11 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 143 240 742,66 zł, co stanowi 95,90% ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie miasta Biłgoraja kwotę 30 493 500 zł, co stanowiło 20,41% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 29 409 154,58 zł, co stanowi 96,44% planowanych wydatków na inwestycje. Plan przychodów budżetu miasta Biłgoraja po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 17 623 625,76 zł i został wykonany w kwocie 15 600 625,76 zł, co stanowi 88,52% planu. Plan rozchodów budżetu miasta Biłgoraja po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 7 850 000 zł. Wykonane rozchody wyniosły 7 850 000 zł, co stanowi 100% planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie miasta wyniosło 29 087 223 zł i było wyższe w stosunku do 31 grudnia 2019 r. o 6 777 000 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 7 126 274,34 zł,

Pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta Biłgoraja.

Radni większością głosów nie udzielili absolutorium burmistrzowi. „Za” jego udzieleniem głosowało10 radnych, 8 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

- Reklama -

Burmistrz Janusz Rosłan podziękował swoim pracownikom. – Całe miasto funkcjonuje dzięki ludziom zatrudnionym w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych. To symboliczne udzielenie lub nieudzielenie absolutorium burmistrzowi przekłada się na pracowników, którzy nie zasługują na to, aby im tego absolutorium nie udzielić – mówił. Podziękował swojemu zastępcy Jarosławowi Bondyrze, skarbnikowi Romanowi Żukowi, Jerzemu Sosnowskiemu, Joannie Schodzińskiej, Reginie Koszel-Cis, Lidii Małek. – Dziękuję wszystkim pracownikom za sumienne wykonywanie obowiązków oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych – mówił. Podkreślił, że wszystkim należy się ocena co najmniej bardzo dobra. Podziękował również tym, którzy zagłosowali za udzielenie wotum zaufania. – Dziękuję za wsparcie i rzeczową dyskusję – dodał.

Burmistrz skierował również słowa do tych, którzy nie zagłosowali nad udzieleniem absolutoriom. – Koledzy, którzy nie oddaliście dzisiaj głosu za udzieleniem wotum zaufania oraz ci, którym nie pozwolono tak zagłosować. Wygraliście dzisiaj głosowanie, ale przegraliście jako ludzie. Nie mieliście żadnych merytorycznych zarzutów do wykonania budżetu. Nie mogliście nic zarzucić ani mnie, ani moim pracownikom, którzy wykonali wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miasta. Nie zależy mi na wotum zaufania od was. Zależy mi na wotum zaufania, które udzielają mi mieszkańcy co 4 lata. Do tej pory udzielali mi tego wotum zaufania i to wobec nich ponoszę pełną odpowiedzialność. Ich nie mogę zawieść. Chcę też postępować tak, aby bez obrzydzenia móc codziennie spojrzeć w lustro. Ubolewam, bardzo mi was szkoda, bo wiem, że niektórzy z was tego komfortu dzisiaj mieć nie będą. Możecie mnie upokorzyć, ale złamać mnie nie złamiecie. Dziękuję – zakończył burmistrz.  

 

- Reklama -

3 Komentarze
  1. Marek mówi

    Po przeczytaniu artykułu pomyślałem o serialu Ranczo i o radnym z Dopiewa, który jest alegorią biłgorajskich radnych PiS, płytkie rozważania na temat płytek na Placu Wolności.

  2. Obserwator mówi

    Oglądałem sesję choć nie jestem z Biłgoraja. Radni PIS-wscy nie godni butów sznurować Waszemu Burmistrzowi nie mówiąc już o noszeniu jego teczki. Myślę że wśród radnych PIS również byli za Burmistrzem ale zastraszenie PIS-ich wodzów ich onieśmieliło zagłosować za. Wszystko już w kraju pęka, te kłamstwa, straszenie, będą uciekać jak szczury do dziury i będą się wstydzili własnego cienia.

  3. Andrzej mówi

    Takich niestety mamy radnych w Biłgoraju. W pełni popieram słowa wypowiedziane przez Pana Burmistrza. Najważniejsze w życiu jest, to, że człowiek może spokojnie spojrzeć na siebie w lustrze i nie czuć do siebie obrzydzenia. A niektórzy z wspomnianych powinny go poczuć.

Zostaw odpowiedź