- Reklama -

Browsing Tag

absolutorium

Burmistrz z absolutorium

Burmistrz Józefowa Roman Dziura otrzymał absolutorium za pracę za ubiegły rok. Zapoznał również radnych z raportem o stanie gminy. Samorządowcy udzielili włodarzowi wotum zaufania. Ze sprawozdania finansowego za 2020 rok wynika, że plan…

Rada stoi murem za wójtem

Najważniejszym punktem sesji, która odbyła się 30 czerwca, było przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za zeszły rok i udzielenie wójtowi absolutorium. Radni decyzję tę podjęli jednogłośnie. – Udzielenie absolutorium…

Stanowimy jeden zespół

Jednym z głównych punktów sesji Rady Miejskiej we Frampolu było przedstawienie przez burmistrza Frampola „Raportu o stanie Gminy Frampol za rok 2019 r.". Przedstawił go burmistrz Józef Rudy, omawiając poszczególnie działy. Przedstawione…

Janusz Rosłan z absolutorium

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przedstawił skarbnik Roman Żuk. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu. Uchwalony przez Radę Miasta…

“Stanowimy zagrany zespół”

Plan dochodów za 2019 rok został wykonany w 98,96%, a wydatków w 89,63%. Wśród najważniejszych wydatków inwestycyjnych burmistrz Roman Dziura wylicza m.in.: termomodernizację przedszkola, na którą gmina wydała prawie 700 tysięcy złotych,…