- Reklama -

- Reklama -

Browsing Tag

absolutorium

Burmistrz z absolutorium

30 czerwca br. Rada Miejska w Goraju wyraziła pozytywną ocenę pracy burmistrza Goraja Antoniego Łukasika. Tym samym udzieliła mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o…

Burmistrz w ogniu krytyki

Emocje sięgnęły zenitu. Tak obszernej wymiany zdań, opinii i poglądów nie było dawno. Ostatnia sesji Rady Miasta Biłgoraja to podjęcie ważnych uchwał m.in. głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi. To również…

Burmistrz z absolutorium

Burmistrz Józefowa Roman Dziura otrzymał absolutorium za pracę za ubiegły rok. Zapoznał również radnych z raportem o stanie gminy. Samorządowcy udzielili włodarzowi wotum zaufania. Ze sprawozdania finansowego za 2020 rok wynika, że plan…

- Reklama -

Rada stoi murem za wójtem

Najważniejszym punktem sesji, która odbyła się 30 czerwca, było przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za zeszły rok i udzielenie wójtowi absolutorium. Radni decyzję tę podjęli jednogłośnie. – Udzielenie absolutorium…

Stanowimy jeden zespół

Jednym z głównych punktów sesji Rady Miejskiej we Frampolu było przedstawienie przez burmistrza Frampola „Raportu o stanie Gminy Frampol za rok 2019 r.". Przedstawił go burmistrz Józef Rudy, omawiając poszczególnie działy. Przedstawione…

Janusz Rosłan z absolutorium

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przedstawił skarbnik Roman Żuk. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu. Uchwalony przez Radę Miasta…

„Stanowimy zagrany zespół”

Plan dochodów za 2019 rok został wykonany w 98,96%, a wydatków w 89,63%. Wśród najważniejszych wydatków inwestycyjnych burmistrz Roman Dziura wylicza m.in.: termomodernizację przedszkola, na którą gmina wydała prawie 700 tysięcy złotych,…