- Reklama -

- Reklama -

Współpracują, żeby było czysto

Władze Biłgoraj zawarły porozumienie z samorządem województwa lubelskiego oraz powiatu biłgorajskiego w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta.

Pod koniec listopada radni Rady Miasta podjęli uchwałę w sprawie przejęcia w 2020 roku od samorządów województwa lubelskiego oraz powiatu biłgorajskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj oraz dofinansowania tych zadań

W myśl uchwały samorząd miasta Biłgoraj przejmuje w 2020 roku od samorządu województwa lubelskiego wykonanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, z wyłączeniem zimowego utrzymania jezdni dróg w obrębie granic administracyjnych miasta Biłgoraja. Województwo lubelskie przekaże Gminie Miasto Biłgoraj środki w formie dotacji celowej na częściowe sfinansowanie realizacji tych zadań.

Od 2009 r. Gmina Miasto Biłgoraj udzielała województwu lubelskiemu pomocy rzeczowej na utrzymanie zieleni, czystości oraz odśnieżanie chodników w pasach dróg wojewódzkich, położonych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraja. Ze względu na planowane w najbliższych latach kosztowne zadania inwestycyjne m.in. rewitalizację śródmieścia miasto nie będzie w stanie z własnego budżetu pokryć kosztów prac – informuje burmistrz Janusz Rosłan.

- Reklama -

Samorząd Biłgoraja w dalszym ciągu zamierza wykonywać zadania związane z utrzymaniem zieleni oraz czystości w okresie letnim i zimowym w pasach dróg wojewódzkich na terenie miasta. Środki finansowe na jego realizację w zakresie standardów przyjętych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przekaże miastu samorząd województwo lubelskiego.

Podobna uchwała została przyjęta w sprawie przejęcia w 2020 roku od samorządu powiatu biłgorajskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Biłgoraj oraz dofinansowania. – W celu poprawy jakości utrzymywania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Gmina Miasto Biłgoraj w ramach zawartego porozumienia z powiatem biłgorajskim zamierza przejąć niektóre zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg, tj. opróżnianie koszy na odpady, ustawionych w pasach dróg powiatowych, oraz pozimowe i mechaniczne oczyszczanie tychże dróg – zaznacza burmistrz. Na realizację tych zadań powiat biłgorajski przekaże miastu środki finansowe w wysokości, w jakiej dotychczas przeznaczał na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.