- Reklama -

W sieci bez barier

Gmina Turobin otrzymała dofinansowanie na cykl szkoleń komputerowych. Już rusza rekrutacja. Z wsparcia skorzysta 179 osób.

Z projektu skorzystać mogą osoby, które ukończyły 25. rok życia, zamieszkują na terenie gminy Turobin, nie posiadają kompetencji cyfrowych lub chcą rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Szczególnie kierowany jest on do rodziców i opiekunów dzieci, rolników, przedsiębiorców oraz osób niepełnosprawnych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają również bezpłatnie materiały szkoleniowe.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności korzystania z Internetu wśród mieszkańców gminy Turobin. Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia stosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w gminie Turobin.

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 179 osób. Projekt potrwa do końca października.

Odbędą się szkolenia w ramach następujących modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach wszystkich modułów tematycznych.

Zapisy na zajęcia prowadzone są i szczegółowe informacje, dotyczące projektu, udzielane pod numerem telefonu: 84 683 33 35  lub 84 683 32 31. Formularze zgłoszeniowe dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Turobin www.turobin.pl, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Turobin, ul Rynek 4, 23-465 Turobin pok. nr 11, 14, 18 oraz w szkołach i przedszkolu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wartość dofinansowania wynosi 100 tys. zł., w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 85 480 tys. zł.Projekt „W sieci bez barier” realizowany jest w ramach III Osi Priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt  realizowany jest przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.