Telc B2

- Reklama -

Nie będą mieli czym dojechać do pracy?

Mieszkańcy gminy Potok Górny chcieliby, aby utrzymany został kurs autobusowy na trasie Stalowa Wola – Lipiny Górne-Borowina. Jakie są szanse na zrealizowanie ich próśb?

Radny Rady Powiatu Roman Wardach złożył interpelację w sprawie podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli na kurs autobusu Stalowa Wola Lipiny Górne-Borowina. Ma to związek z prośbami około 30 mieszkańców gminy Potok Górny, którzy dojeżdżają do pracy w Stalowej Woli

Zniecierpliwienie zainteresowanych wynika z tego, że otrzymali informację z PKS Stalowa Wola, że kurs będzie zawieszony od lutego 2019 w przypadku braku porozumienia w tej sprawie pomiędzy Starostwami. To wiązałoby się z utratą pracy przez kilkadziesiąt osób.

- Reklama -

Jak wynika z odpowiedzi, jaką otrzymał radny Wardach, obecnie przewozy pasażerskie zarówno na terenie powiatu biłgorajskiego, jak i województwa lubelskiego realizowane są na podstawie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, regulująca sprawy z zakresu przewozów pasażerskich, zakłada, że do dnia 31 grudnia br. zachowują ważność wszystkie wydane dotychczas i funkcjonujące zezwolenia na przewozy regularne. Nadmienić należy, że do ustawy są ciągle przygotowywane kolejne projekty zmian zarówno w zakresie zasad i sposobu organizacji przewozów, jak i zasad ich finansowania. Dokument „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Biłgorajskiego” z września 2015 r. zakłada utworzenie na zasadzie porozumienia linii komunikacyjnej przebiegającej przez Lipiny Górne-Borowina w kierunku Stalowa Wola przez Nisko odpowiada starosta powiatu biłgorajskiego Andrzej Szarlip. Dodaje, że w momencie rozpoczęcia procedury uruchamiania przewozów zgodnie z założeniami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym podjęte zostaną działania w celu uruchomienia takiej linii. Jest to linia komunikacyjna proponowana, potwierdzona potrzebami przewozowymi mieszkańców naszego powiatu określonymi na podstawie przeprowadzonych badań analizy przepływu potoku pasażerów wykonanych w 2015 r. Linia określona w naszym planie transportowym nie jest zgodna z przebiegiem linii komunikacyjnej obecnie funkcjonującej, która jest przedmiotem interpelacji. Aby linia taka mogła być uruchomiona, niezbędnym byłoby dokonanie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Biłgorajskiego” twierdzi starosta.

Zdaniem Andrzeja Szarlipa, do Starostwa Powiatowego nie wpłynęło pismo w tej sprawie. Dodatkowo, jego zdaniem, na tej linii komunikacyjnej przewozy pasażerów powinny być realizowane na podstawie zezwolenia na przewozy regularne. Linia ta i pozostałe linie komunikacyjne jest dostępna zarówno dla PKS Stalowa Wola, jak również dla każdej innej firmy, która będzie realizowała przewozy pasażerskie w ramach linii regularnej. Warunkiem wykonywania takich przewozów jest wystąpienie przez przewoźnika do Marszałka Województwa Lubelskiego o wydanie stosownego zezwolenia w tym zakresie.

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju przeprowadziło analizę zaistniałego stanu faktycznego w oparciu o ustalenia ze Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli i podejmie stosowne czynności w celu monitorowania opisanej w treści interpelacji sytuacji w odniesieniu do przyjętych założeń dokumentu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Biłgorajskiego” oraz dołoży starań, aby umożliwić realizację przedmiotowego połączenia na dotychczasowym przebiegu.

 

- Reklama -

1 komentarz
  1. Lipiny mówi

    W koncu jakis radny ktory ludziom pomaga z tej gminy. Lipiny wiedzialy na kogo glosowac!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.