- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Grabczuk

Tu pomogą Ci za darmo! Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy powiatu biłgorajskiego korzystać mogą z bezpłatnych porad prawnych. Udzielane są one na terenie każdej gminy. Są jednak pewne warunki.

- Reklama -

Dla kogo jest darmowa pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku).
Osoba taka składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Dla niesłyszących zapewniony zostanie tłumacz języka migowego. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, uzyskają poradę telefoniczną lub w miejscu zamieszkania. Wszystko to po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Grzegorz Wróbel

Jak skorzystać?

–       należy ustalić termin wizyty, dzwoniąc pod numer telefonu: 668 150 589
–       zgłosić się w wyznaczonym terminie do wybranego podczas rejestracji punktu
–       wypełnić oświadczenie
–       uzyskać poradę
–       wypełnić kartę pomocy wraz z osobą udzielającą porady
–       anonimowo przekazać swoją opinię odnośnie udzielonej porady

Gdzie i kiedy bezpłatna pomoc prawna?

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

W 2022 r. porady udzielane będą według kolejności zgłoszeń. Punkty będą czynne według ustalonych harmonogramów oprócz sobót, niedziel, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Wykaz punktów: 
Urząd Gminy 23-408 Aleksandrów II/380
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 23-425 Biszcza 50
Urząd Miejski 23-460 Józefów, ul. T. Kościuszki 37
Urząd Miejski 23-450 Goraj, ul. Bednarska 1
Urząd Miejski 23-440 Frampol, ul. Zamojska 13
Urząd Gminy 23-415 Księżpol, ul. Biłgorajska 12
Gminny Ośrodek Kultury 23-413 Obsza 36A
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 23-412 Łukowa 341
Gminny Ośrodek Kultury 23-423 Potok Górny 116
Urząd Miejski 23-420 Tarnogród ul. T. Kościuszki 5
Biblioteka Gminna 23-407 Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa 236A
Urząd Gminy 23-465 Turobin, ul. Rynek 4

Dodatkowo nieodpłatną pomoc prawną (również w zakresie mediacji) mieszkańcy uzyskają  przy ul. Włosiankarskiej 5, pokój nr 150 na I piętrze (pn. – czw.) oraz w Starostwie Powiatowym w  Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 94, pokój nr 6 na parterze (piątek).

Uwaga! Aby uzyskać pomoc należy wcześniej umówić termin wizyty pod nr. 668 150 589. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu porad prawnych lub obywatelskich bez wcześniejszego umówienia terminu, niestety nie uzyskają pomocy.
Porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie oraz radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

Jak się przygotować?

Starając się o poradę w wybranym punkcie, należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby osobom pracującym nad sprawą dostarczyć możliwie wszystkich informacji dotyczących problemu, z którym się zwracamy, w szczególności: np. umowy, akty notarialne, pisma urzędowe, przypomnieć i spisać sobie najważniejsze fakty, daty oraz inne istotne okoliczności.
System darmowego poradnictwa na terenie powiatu biłgorajskiego obejmuje trzy formy pomocy: nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub nieodpłatną mediację, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
– poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
– przeprowadzenie mediacji;
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

red. 

- Reklama -

2 Komentarze
  1. Karolina mówi

    Prosze o kontakt z woj lubelskiego

    1. Karolina mówi

      730 366 507 prosze zadzwonić z woj lubelskie potrzebuje pomocy adwokata wsprawie pozwu rozwodowego I rozwodu

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.