- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Potok Górny: Mają ambitne plany

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i dróg gminnych w kilku miejscowościach to tylko niektóre plany inwestycyjne samorządowców z gminy Potok Górny. Dzięki pozyskanym funduszom z programu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uda się zrobić o wiele więcej.

– Założone na 2022 rok działania inwestycyjne w naszej gminie uwzględniają najważniejsze potrzeby mieszkańców. Przy ich planowaniu priorytetowo zastosowaliśmy zasadę zrównoważonego budżetu tak, aby uzyskać maksymalny efekt przy minimalnym wydatkowaniu środków własnych – podkreśla Stanisław Dyjak, wójt gminy Potok Górny.

Miniony 2021 rok był dla tej gminy również bogaty w przedsięwzięcia. O tym, co już zostało zrealizowane w gminie Potok Górny, pisaliśmy w artykule pt. To był rok inwestycji (kliknij tutaj)  Nie gorszy zapowiada się nowy 2022 r. Oto najważniejsze inwestycje do realizacji w tej gminie:

1. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Potok Górny

W skład inwestycji wchodzi:

 • Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Lipiny Dolne z Lipinami Górnymi-Borowina,
 • Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naklik,
 • Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Malennik,
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zbiornika wodnego w miejscowości Lipiny Dolne,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Potok Górny i Lipiny Dolne,
 • Budowa studni głębinowej w miejscowości Naklik,
 • Przebudowa w gminie Potok Górny:
  1) sieci wodociągowej, polegająca na:
  • wymianie hydrantów nadziemnych oraz układów zasuw,
  • przebudowie ujęć wody w Nakliku i Lipinach Dolnych,
  • wymianie wodomierzy na wodomierze z systemem odczytów radiowych.
  2) sieci kanalizacyjnej, polegająca na:
  • wymianie urządzeń na przepompowniach ścieków,
  • przebudowie oczyszczalni ścieków w Lipinach Dolnych i Zagródkach.

Wartość inwestycji: 7 112 450,00 zł brutto.
Przyznane środki z programu Polski Ład: 6 756 828,00 zł.
Wkład własny gminy: 355 622,00 zł.

2. Budowa drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki

Inwestycja obejmuje:
Budowę drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki, odcinek od km 2+293,00 do km 4+642,70, wraz z:

- Reklama -

 • budową ścieżki rowerowej,
 • budową chodnika od zbiornika wodnego w kierunku Lipin Górnych-Lewek,
 • budową kanału technologicznego,
 • budową parkingu przy zbiorniku wodnym.

Wartość inwestycji: 7 074 141,69 zł brutto.
Przyznane środki z programu Polski Ład: 6 720 435,00 zł.
Wkład własny gminy: 353 706,69 zł.
Środki z programu Polski Ład stanowią 95% kosztów całkowitych wymienionych inwestycji kluczowych dla mieszkańców gminy. Wkład własny gminy wyniesie 5% kosztów całkowitych w kwocie 709 328,69 zł. Dzięki przydzielonemu dofinansowaniu możliwe będzie wykonanie tych inwestycji pomimo bardzo skromnego budżetu gminy.

3. Budowa dróg gminnych w miejscowościach Lipiny Dolne i Jasiennik Stary (po zaakceptowaniu wniosku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dróg gminnych w miejscowościach: Lipiny Dolne oraz Jasiennik Stary.

Zadanie będzie obejmować:

 • budowę ciągu dróg gminnych nr 109379L (kilometraż roboczy od km 0+000,00 do km 0+678,16, kilometraż faktyczny od 0+000 do km 0+678,16), 109376L (kilometraż roboczy od km 0+678,16 do km 1+133,69, kilometraż faktyczny od km 0+648,16 do km 1+103,69) oraz 109368L (kilometraż roboczy od km 1+133,69 do km 1+355,00, kilometraż faktyczny od km 3+533,69 do km 3+755),
 • wykonanie zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi o nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+220,00,
 • przebudowę odcinka sieci teletechnicznej na odcinku w okolicach od km 0+500,00 do km
  0+535,00.

Planowany koszt zadania: 2 061 235,76 zł brutto.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 442 865,03 zł.
Przewidywany wkład własny gminy: 618 370,73 zł.

red. 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.