- Reklama -

Starostwo rozdało pieniądze organizacjom

Znane są wyniki konkursu ofert na dotacje do realizowanych zadań publicznych. Łącznie 64 organizacjom przyznano kwotę 278 tys. 840 zł.

Na zadania z zakresu kultury przeznaczono 50 tys. 640 zł. To o ponad 4 tys. zł mniej niż pierwotnie zakładane środki na ten cel. Organizacje starające się o środki mogły je przeznaczyć na organizację imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, integrację środowisk w celu upowszechniania tradycji lokalnej, inicjowania, kontynuacji i podtrzymywania wartości historycznych, humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska; upowszechnianie i promocję twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.

Pierwotnie 60 tys. zł przeznaczono na zadania dotyczące kultury fizycznej. Rozdysponowano wśród organizacji kwotę 58 tys. 300 zł tys. zł. Za te pieniądze organizacje będą m.in. organizowały imprezy o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół z terenu powiatu.

Na zadania związane z turystyką przeznaczono 30 tys. zł. Pierwszeństwo miały imprezy o charakterze ponadlokalnym, będące promocją turystyczną powiatu, oraz wspierające rozwój turystyczny powiatu biłgorajskiego. Środki można było uzyskać również na wyznaczenie lub konserwację szlaków turystycznych.

10 tys. zł – tyle ile zakładano – trafi na ochronę i promocję zdrowia. Realizowane będą zadania związane z profilaktyką zdrowotną oraz programami terapeutycznymi. Ważna jest również promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa i chorób nowotworowych.

 

Zadanie z zakresu upowszechniania kultury

1. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej – Powiatowy Konkurs Wolontariusza Roku – 1500 zł;
2. Biłgorajskie Towarzystwo Literackie – Wydanie Biłgorajskiego Rocznika Społeczno-Kulturalnego „ASPEKTY” nr 18 – 1500 zł;
3. Biłgorajskie Towarzystwo Literackie – Wydanie powieści „Bór” Wacława Żmudzkiego – 3500 zł;
4. Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju – Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju – 1500 zł;
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Korytkowie Dużym – Koncert Pieśni Pasyjnych i Pokutnych Chórów Ziemi Biłgorajskiej – 700 zł;
6. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego – „Biłgorajskie wideo harce” – 1500 zł;
7. Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne – Wydanie XIV tomu Rocznika BTR „Nad Tanwią i Ładą” – 1000 zł;
8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu koło terenowe w Biłgoraju – Przegląd Twórczości Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych – 2000 zł;
9. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Łukowa – Ogólnopolskie Obchody 77. Rocznicy Bitwy pod Osuchami – 6000 zł;
10. Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej Echo w Biłgoraju – Koncert Cecyliański – 2021 – 600 zł:
11. Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej Echo w Biłgoraju – Konfrontacje chóralne – Tobie śpiewamy, Ojczyzno – 2021 – 600 zł;
12. Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej Echo w Biłgoraju – Jubileusz 60-lecia działalności artystycznej Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej ECHO w Biłgoraju – 800 zł;
13. Stowarzyszenie Kobiet Goraja „Kobieta Aktywna” – Historia daleka i bliska – 300 zł;
14. Stowarzyszenie na Rzecz Bukowiny – XIII Spotkania Akademickie Bukowina 2021 – 1000 zł;
15. Fundacja BANINA – Przygotowanie scenografii i kostiumów do spektaklu patriotycznego pt. „Wir” – 1500 zł;
16. Tarnogrodzkie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Najciekawszy obiekt w mojej okolicy widziany oczami niepełnosprawnych – promocja regionu – 1 000 zł;
17. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Trampolina Sukcesu” „Biłgorajska ty ziemico” – muzyka regionu biłgorajskiego we współczesnych formach tanecznych – 2500 zł;
18. Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja – Dzielimy się polską kulturą tradycyjną – udział Grupy Folklorystycznej Pokolenia w koncertach krajowych i zagranicznych – 2000 zł;
19. Fundacja Kresy 2000 – „Integracyjne warsztaty teatralne” – 500 zł;
20. Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Tanew „Pokolenia” – Organizacja koncertu „Taneczna wywiadówka” – 3840 zł;
21. Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne – Organizacja 38. Ogólnopolskiego Sejmiku Wsi Polskiej – 3000 zł;
22. Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej – Organizacja Wakacyjnej Szkółki Letniej Malowany Wschód – 1000 zł;
23. Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej – Organizacja 46. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych – 800 zł;
24. Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne – Wydanie książki pt: „Od Kutna do Tarnogrodu – z Tarnogrodu do Katynia” – 2500 zł
25. Hufiec Tomaszów Lubelski im. Bohaterów Walk pod Tomaszowem 1939 r. – 18. Drużyna Wędrownicza „Ignis” przy ZSZiO w Biłgoraju – Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej – 2500 zł;
26. Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Zamość – Wydanie publikacji „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” Jerzy Jóźwiakowski – 2000 zł;
27. Koło Gospodyń Wiejskich w Goraju – Kamień, papier, nożyce… – 2000 zł;
28. KGW „Wólczanki” w Wólce Biskiej – Piknik rodzinny „Powitanie lata” – 3000 zł.
Razem: 50 640 zł.

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

1. Uczniowski Klub Sportowy Moto-Kart „Energetyk” w Biłgoraju – „Udział w treningach i zawodach kartingowych w kraju i za granicą” – 2700 zł;
2. Uczniowski Klub Sportowy „Leśnik” w Biłgoraju – „Siatkówka zbliża ludzi” – 2300 zł;
3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju – „Mikołajkowy Turniej Sportowy osób Niepełnosprawnych” – 2000 zł;
4. Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych SIRON w Biłgoraju – „Razem możemy więcej” – 1400 zł;
5. Stowarzyszenie BKS Biłgoraj – „Kształtowanie zdolności piłkarskich dzieci poprzez udział w turniejach i meczach ponadlokalnych” – 2500 zł;
6. Stowarzyszenie BKS Biłgoraj – „Puchar Prezesa BKS 2021 – piłkarski turniej dzieci” – 700 zł;
7. Gminny Klub Sportowy „Relax” Księżpol – „Organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu” – 2500 zł;
8. Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju – „Powiatowe Igrzyska Sportowe” – 23 000 zł;
9. Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego w Biłgoraju – „Uczestnictwo Zespołów Powiatowych w Finałach Wojewódzkich Igrzysk Sportowych” – 4000 zł;
10. Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Biłgoraju – „Organizacja imprez sportowych i udział w zawodach: podnoszenia ciężarów, lekkiej atletyki” – 1500 zł;
11. KGW w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim „Cebulanki” w Turobinie – „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 2500 zł;
12. Międzyszkolny Klub Sportowy w Biłgoraju „Udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików o Buławę Hetmańską” – 1100 zł;
13. Stowarzyszenie „Jadwiżanie” z Hedwiżyna – „XIV Turniej Tenisa Stołowego” – 500 zł;
14. UKS „Jedynka” w Tarnogrodzie – „Otwarty Powiatowy Turniej Badmintona” – 1200 zł;
15. UKS „Junior” Tarnogród – „Sport 2021” – 1500 zł;
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju – „Dzień Dziecka” – 3500 zł;
17. Ochotnicza Straż pożarna w Dąbrowicy – „Formuj formę – Zawody siłowo wytrzymałościowe” – 1000 zł;
18. Klub Sportowy Street Workout Biłgoraj – „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży” – 1000 zł;
19. Łada 1945 Biłgoraj – „Organizacja turnieju piłkarskiego juniorów z okazji 75-lecia BKS ŁADA 1945 Biłgoraj” – 3400 zł.
Razem: 58 300 zł.

Zadania z zakresu turystyki

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj – „Zlot Młodzieży Oddziału PTTK i PTSM w Biłgoraju” – 1200 zł;
2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj – „XXV Konkurs Wiedzy o Kampanii Wrześniowej” – 700 zł;
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj – „Organizacja Powiatowych Eliminacji XLVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego” – 2600 zł;
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj – „15. Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy „Wzgórze Polak” – 3200 zł;
5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj – „Krajoznawcy Powiatu Biłgorajskiego w Światowym Dniu Turystyki” – 4500 zł;
6. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj – „Konkurs wiedzy o powstaniu styczniowym na Ziemi Biłgorajskiej” – 700 zł;
7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Biłgoraj – „XXX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej” – 900 zł;
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” – „XIV Ogólnopolski Roztoczański Rajd Rowerowy „Jastrzębia Zdebrz” – 4200 zł;
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” – „Konserwacja oznakowania turystycznego na rowerowym szlaku turystycznym „Jastrzębia Zdebrz” – 5300 zł;
10. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol – „Międzygminny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Księżpol” – 2000 zł;
11. Biłgorajskie Stowarzyszenie Amazonek – „Aktywnie po zdrowie” – 1500 zł;
12. „Cebularze” Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miejscowości, Gminy i Parafii Goraj Gorajska – Rowerowa „Gra Terenowa” – 3200 zł.
Razem: 30 000 zł.

Zadania z zakresu promocji zdrowia

1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Lubelski Oddział Okręgowy – „Obchody Światowych Dni Honorowego Krwiodawstwa i promocja idei Honorowego Krwiodawstwa” – 2000 zł;
2. Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce „Stokrotka” – „Aktywnie – zdrowo – świadomie” – 3800 zł;
3. KGW Klub Kobiet Aktywnych Tarnogród – „Dla serca i od serca – cykl wydarzeń i warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowotnej i solidarności społecznej” – 1500 zł;
4. Fundacja Bliżej Pasji – „Koperta życia w powiecie Biłgoraj” – 500 zł;
5. Biłgorajskie Stowarzyszenie Amazonek – „Jak żyć z rakiem” – 2200 zł.
Razem: 10 000 zł.

 

- Reklama -

W tym roku po raz pierwszy Zarząd Powiatu ogłosił również konkurs za zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności: upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności w formie konkursów, imprez, publikacji; doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia, szkolenia; podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Na ten cel przeznaczono 130 tys. zł.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

1. OSP Smólsko Duże – zakup węży i rozdzielacza dla OSP w Smólsku Dużym – 1700 zł;

2. OSP Majdan Stary – aparat powietrzny – 3900 zł;

3. OSP Biszcza II – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Biszczy – 3900 zł;

4. OSP Gózd Lipiński – sprzęt ratowniczy dla OSP w Goździe Lipińskim – 4000 zł;

5. OSP Dąbrowica – wyposażenie i sprzęt szkoleniowy dla OSP w Dąbrowicy – 1800 zł;

6. OSP Czernięcin Poduchowny – zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czernięcin Poduchowny – 1400 zł;

7. OSP Nowa Wieś – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  w Nowej Wsi – 1100 zł;

8. OSP Turobin – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – 4000 zł;

9. OSP Chłopków – aparat powietrzny kompletny dla OSP Chłopków – 3900 zł;

10. OSP Lipiny Górne-Borowina – ubrania ochronne dla OSP w Lipinach Górnych-Borowinie – 3800 zł;

11. OSP Biszcza I – zakup zestawu lanc mgłowych dla OSP w Biszczy – 4500 zł;

12. OSP Tarnogród – zakup lancy gaśniczej do przewodów kominowych dla OSP KSRG Tarnogród – 1800 zł;

13. OSP Lipiny Dolne – zakup przyczepki transportowej (samochodowej) do przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 5000 zł;

14. OSP Teodorówka – zakup specjalistycznych ubrań do wykorzystania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych – 3200 zł;

15. OSP Księżpol – zakup sprzętu oraz wyposażenia dla ratowników z OSP Księżpol – 3000 zł;

16. OSP Dereźnia Solska – radiotelefony dla OSP w Dereźni – 2000 zł;

17. OSP Czernięcin Główny – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czernięcin Główny – 1000 zł;

18. OSP Tarnawa Duża – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnawie Dużej – 2700 zł;

19. OSP Obsza – zakup opryskiwaczy spalinowych dla OSP Obsza – 4200 zł;

20. OSP Korchów – zakup pompy pływającej NIAGARA dla OSP w Korchowie Pierwszym – 4500 zł;

21. OSP Babice – zakup ubrania specjalnego oraz butów – 2900 zł;

22. OSP Różaniec I – radiotelefony dla OSP w Różańcu Pierwszym – 2200 zł;

23. OSP Żurawie – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  w Żurawiu – 2000 zł;

24. OSP Majdan Nepryski – aparaty powietrzne dla OSP w Majdanie Nepryskim – 6000 zł

25. OSP Łukowa – defibrylator szkoleniowy dla OSP w Łukowej – 2000 zł;

26. OSP Załawcze – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Załawcze – 2000 zł;

27. OSP Tereszpol-Kukiełki – zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka dla OSP Tereszpol-Kukiełki – 2900 zł;

28. OSP Hosznia Abramowska – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 2000 zł;

29. OSP Hosznia Ordynacka – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 2000 zł;

30. OSP Goraj – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 5500 zł;

31. OSP Stary Bidaczów – zakup umundurowania ochronnego dla OSP Stary Bidaczów – 2900 zł;

32. OSP Radzięcin – doposażenie w środki ochrony osobistej OSP w Radzięcinie – 4000 zł;

33. OSP Potok Górny – ubranie specjalistyczne OSP w Potoku Górnym – 2900 zł;

34. OSP Luchów Dolny – zakup latarek do hełmów strażackich dla OSP Luchów Dolny – 1000 zł;

35. OSP Tereszpol-Zaorenda – zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka dla OSP Tereszpol-Zaorenda – 2900 zł;

36. OSP Wola Dereźniańska – zakup i instalacja systemu selektywnego alarmowania – 3400 zł;

37. OSP Różaniec Drugi – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Różaniec Drugi – 3500 zł;

38. OSP Gromada – zakup wyposażenia dla OSP w Gromadzie – 4500 zł;

39. OSP Wola Różaniecka – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wola Różaniecka – 5500 zł;

40. OSP Dąbrówka – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i BHP – 4500 zł;

41. OSP Aleksandrów – sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Aleksandrowie Drugim – 4000 zł.

Razem: 130 000 zł.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.