- Reklama -

- Reklama -

Browsing Tag

konkurs ofert

Kasa do rozdania

Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono 140 tys. zł. W ramach tego organizacje mogą ubiegać się o środki na organizowanie przedsięwzięć obejmujących różne obszary kultury oraz…

Są pieniądze dla OSP oraz organizacji pozarządowych

Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych organizacji pozarządowych mogą już składać wnioski. Zarząd powiatu w Biłgoraju ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania, które zrealizować będzie można w przyszłym roku.

Starostwo rozdało pieniądze organizacjom

Na zadania z zakresu kultury przeznaczono 50 tys. 640 zł. To o ponad 4 tys. zł mniej niż pierwotnie zakładane środki na ten cel. Organizacje starające się o środki mogły je przeznaczyć na organizację imprez artystyczno-kulturalnych o…

Pieniądze rozdane

Na zadania z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono 82,5 tys. zł. W poprzednim roku była to kwota 145 tys. zł. Mniej środków, w porównaniu z rokiem poprzednim, przeznaczono również na wspieranie i…

- Reklama -

Starostwo rozdaje pieniądze

Na zadania z zakresu kultury przeznaczono 55 tys. zł. W 2020 roku samorząd na zadanie z tego zakresu wydał 19,5 tys. zł, a w 2019 r. – 34 tys. zł. Organizacje starające się o środki mogą przeznaczyć je na organizację imprez…

Mniej pieniędzy dla stowarzyszeń

W tym roku do rozdysponowania jest o 205 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Na zadania z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono 90 tys. zł. W poprzednim roku była to kwota 145 tys. zł. Mniej…

Mieszkańcy mogą otrzymać dotację

– Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu rozwiązanie problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej jest…