- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Rodzice nie otrzymują zwrotu kosztów

O problemach, z jakimi borykają się rodzice dzieci niepełnosprawnych, pisaliśmy na łamach NOWej wiosną tego roku. Chodzi o zwrot kosztów dojazdu dzieci do prywatnej szkoły lub przedszkola.

 

- Reklama -

O sprawie tej pisaliśmy już tutaj:  Rodzice dzieci niepełnosprawnych walczą z urzędnikami | Nowa Gazeta Biłgorajska (gazetabilgoraj.pl)

Wiosną tego roku do redakcji NOWej Gazety Biłgorajskiej z prośbą o nagłośnienie sprawy zwróciła się mieszkanka Biłgoraja, matka niepełnosprawnego dziecka. Miała ona problem z przyznaniem całościowego zwrotu kosztów za przejazd dziecka do szkoły. Mimo że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego, kobieta otrzymała z Urzędu Miasta Biłgoraja decyzję odmowną w sprawie przyznania zwrotu kosztów. „Odmawiam przyznania zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a placówką szkolną, ponad 0,75 kilometra w jedną stronę” – czytamy w decyzji. Okazuje się, że zwrot został przyznany, jednak nie w pełnym wymiarze.

Problem rodziców dzieci niepełnosprawnych poruszył radny Marcin Adam Mura. Zwrócił się on z interpelacją do władz miasta o przyznanie rodzicom zwrotu kosztów dowozu dzieci do prywatnego przedszkola i szkoły. – Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zwrócili się do mnie z tym problemem. Uważam, że pieniądze te im się należą. Trzeba na tę sprawę patrzeć przychylnym okiem i nie utrudniać im, a wspomóc – mówi radny.

Jak sprawa wygląda z punktu widzenia władz miasta? – W kwestii dotyczącej zwrotu kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju oraz do Przedszkola Integracyjnego „Bambini” w Biłgoraju informuję, że w 2021 r. miasto Biłgoraj nie zwracało rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów do tych placówek na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – informuje burmistrz miasta Janusz Rosłan.
W 2021 r. do Urzędu Miasta Biłgoraja wpłynęły trzy wnioski o zwrot kosztów dowozu dziecka
niepełnosprawnego do Przedszkola Integracyjnego „Bambini” w Biłgoraju. Dwoje rodziców złożyło
odwołanie od decyzji burmistrza miasta Biłgoraja, akta spraw zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, a decyzja SKO dotychczas nie wpłynęła. Natomiast jeden wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego decyzją SKO w Zamościu został uchylony w całości i przekazany do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, postępowanie jest w toku.
– W bieżącym roku troje rodziców złożyło wnioski o zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju. Dwoje rodziców złożyło odwołanie od decyzji burmistrza miasta Biłgoraja, akta spraw zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, a decyzja dotychczas nie wpłynęła – wyjaśnia burmistrz. Jeden rodzic nie usunął braków we wniosku o zwrot kosztów, wobec czego wniesiony wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia.

 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.