Powiatowi Twórcy Kultury nagrodzeni

Dziś  okolicznościową statuetką "Powiatowy Twórca Kultury 2018" uhonorowani zostali przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu biłgorajskiego. Nagrody przyznano za działalność artystyczną, wkład w tworzenie współczesnej kultury i kultywowanie tradycji.

GMINA TARNOGRÓD

Tarnogrodzka Orkiestra Dęta – z ponad dziewięćdziesięcioletnią tradycją reaktywowana w 1993 roku z inicjatywy pana Józefa Czarnego. Działa na terenie miasta i gminy Tarnogród  Bierze udział w uroczystościach patriotycznych , strażackich, kościelnych oraz imprezach kulturalnych . Prezentuje publiczności bogaty repertuar wykonując muzykę dawną, współczesną, klasyczną i rozrywkową. Orkiestra uczestniczy także w przeglądach.

Obecnie skład tworzą młodzi muzycy-amatorzy z Tarnogrodu i okolic. Ich praca i ogromne zaangażowanie w ostatnim czasie przyczyniły się do osiągnięcia wysokiego poziomu jaki obecnie reprezentuje. Do Orkiestry prowadzony jest całoroczny nabór nauki gry na instrumentach blaszanych i drewnianych . Zespół liczy obecnie 21 członków- młodych ludzi połączyła wspólna pasja muzykowania, która daje wiele radości i świetnej zabawy.

Wojtek Petlak, Marysia Malinger, Ernest Fus, Paweł Majcher, Patrycja Kołodziej, Adam Bill, Michał Malinowski, Łukasz Bordzań, Hubert Cap, Darek Gurdziel, Łukasz Goch, Weronika Kuziak, Kuba Wańczyk, Michał Stasiewicz, Mateusz Tabała, Konrad Sadlej, Maciek Komosa, Patryk Gurdziel, Michał Bazan, Karolina Bil, Karina Kita.

Renata Ćwik –  Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, ukończyła UMCS w Lublinie, animatorka , prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej,. Pracę zawodową łączy z szeroką aktywnością społeczną. Od 1999 roku działa

w Tarnogrodzkim Towarzystwie Regionalnym, redaguje Kwartalni Tarnogrodzki. W 2014 roku z pasjonatami sztuki sceny i edukacji teatralnej założyła Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej. Inicjatorka i organizator Regionalnych Warsztatów Zdobienia Pisanek , Powiatowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Dni Dziedzictwa, akademii środowiskowych oraz innych imprez kulturalnych. Od początku pracy związana

z organizacja Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych oraz Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Od 2017 jest członkiem Wojewódzkiej Rady Kultury przy Marszałku Województwa Lubelskiego. Odznaczona m.in. Medalem Gloria Artis , Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 

GMINA BIŁGORAJ

Anna Telega z Hedwiżyna od wielu lat aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej kultywując tradycje ludowe biłgorajskiej wsi.  Swoją postawą społeczną  i talentem służy mieszkańcom Hedwiżyna.

Amatorska twórczość artystyczna pani Anny przejawia się w różnych dziedzinach. Pani Anna zajmuje się m.in.  rękodziełem. Wykonuje kwiaty z papieru i bibuły oraz okolicznościowe wiązanki, bukiety i kompozycje kwiatowe.  Tworzy też tradycyjne palmy wielkanocne. Swoimi umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi  przeprowadzając warsztaty wykonywania tych ozdób.  Jej działalność dotyczy również pielęgnowania tradycji dożynkowych. To pani Anna rokrocznie jest pomysłodawczynią i twórczynią przepięknych wieńców dożynkowych. Wite przez nią wieńce z kłosów zbóż, przyozdobione kolorowymi kwiatami, owocami i ziołami są prezentowane przez mieszkańców Hedwiżyna na parafialnych i gminnych dożynkach.

Ponadto Anna Telega  jest autorką wielu okolicznościowych wierszy, przemówień, podziękowań i scenariuszy scenek rodzajowych wykorzystywanych podczas lokalnych i gminnych uroczystości.

GMINA BISZCZA

Agnieszka Buła – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Biszczy, członkini szwadronu  Kawalerii  im.3 Pułku Ułanów Śląskich, organizatorka i animatorka zabaw dla dzieci podczas imprez gminnych i powiatowych . Zaangażowana w wiele akcji charytatywnych oraz inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

Mirosław Buła – długoletni członek Szwadronu  Kawalerii im.3 Pułku Ułanów Śląskich, miłośnik tradycji kawaleryjskiej,  aktywny członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Biszczy.

GMINA FRAMPOL

Zespół wokalny GOSPA

Zespól powstał 20 lipca 2013 roku. Tworzy go 15 rozśpiewanych pań w rożnym wieku. Nazwa zespołu pochodzi z języka chorwackiego i oznacza „pani”. Zespół posiada bogaty repertuar z którym koncertuj na terenie całego kraju.

Skład zespołu: Agata Łuczyn, Malwina Blacha, Anna Łyp, Janina Oleszek, Bożena Kapka, Emila Karwat, Małgorzata Papież, Grażyna Blacha, Maria Blacha, Grażyna Kiełbasa, Ewelina Hołyst, Klaudia Jargieło, Hanna Jargieło, Wiktoria Łuczyn, Anna Mazurek.

 

Kazimierz Oszust – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu,  za całokształt działalności i wieloletnie zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności oraz organizację licznych imprez promujących kulturę regionu współpracując z instytucjami i organizacjami Gminy. Instruktor muzyczny z zamiłowania i pasji zespołów folklorystycznych i wokalnych Gminy Frampol.

GMINA GORAJ

Patryk Widz to młody i bardzo utalentowany mieszkaniec Goraja. Od lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goraju. Obecnie jest studentem psychologii na UMCS w Lublinie. Patryk odkąd zamieszkał w Goraju w sposób szczególny zaangażował się w życie społeczne i kulturalne miejscowości. Zaczął uczęszczać na zajęcia teatralno- recytatorskie. Był laureatem konkursów recytatorskich. Patryk często angażował się w różne spektakle i widowiska. Przez kilka lat był lektorem przedstawienia świętojańskiego w Dzień Kupały, od wielu lat jest również aktorem widowiska sylwestrowego pn. „Diabełki”, które  przygotowywane jest przez strażaków gorajskich w każdy sylwestrowy wieczór.

Jednym z jego ostatnich osiągnięć było wydanie książki „Lir. Przebudzenie”. Patryk jest najmłodszym autorem publikacji o tematyce fantastycznej w historii gminy Goraj. Miał dużą potrzebę podzielenia się z kimś tym, co mu w duszy drzemie. Kreując postacie i wydarzenia w książce inspirował się ludźmi z otoczenia oraz ulubioną literaturą fantastyczną taką jak: „Wiedźmin” czy dzieła Tolkiena. Już teraz planuje wydanie kolejnej części „Lira”, a w przyszłości również napisanie innych książek, nie tylko o tematyce fantastycznej.

Ponadto Patryk to człowiek o wielkim sercu. Zawsze służy pomocą, jest inteligentny, ma mnóstwo zainteresowań i ma nieustającą potrzebę tworzenia. Jego zamiłowania zawsze krążyły wokół aktorstwa, komputerów, literatury, muzyki i jeszcze wielu dziedzin, o których mało kto wie. Dla pracowników domu kultury to przede wszystkim bardzo kreatywny i utalentowany młody człowiek.

GMINA OBSZA

ś.p. Wanda Lis i ś.p. Leokadia Mucha.

Wanda Lis – jedna z założycielek i przez ponad 50 lat przewodnicząca KGW w Zamchu. Założycielka zespołu folklorystycznego i śpiewaczego „Zamszanki” z  Zamchu. Osoba, dla której praca społeczna była całym życiem. To dzięki jej  uporczywym działaniom lokalne, wiejskie, tradycje nie odeszły w zapomnienie. Odznaczała się zawsze ogromną charyzmą, wielkim zaangażowaniem i charakterystycznym, mocnym głosem, który słychać było kiedy śpiewała w  kościelnych ławach czy na scenach mniejszych lub większych festiwali.  W obu zespołach bardzo aktywną członkinią była pani Leokadia Mucha, która swoim  talentem aktorskim i pięknym śpiewem ubogacała występy „Zamszanek”. Występowała  też jako solistka oraz mentorka dla najmłodszych pokoleń – miedzy innymi wyśpiewując pierwsze miejsce podczas Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w kategorii Duży-Mały w 2015 r.

Obie panie, jedna jako przewodnicząca zespołu „Zamszanki”, a druga jako jego członkini zdobywały wspólnie wiele nagród. Najważniejsze z nich to Nagroda im.  Oskara Kolberga przyznana zespołowi folklorystycznemu w 2004 roku, oraz Złota  Baszta dla Zespołu Śpiewaczego na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2003 r. Obie w tym roku zmarły pozostawiając lukę nie do zamknięcia w sferze kultury związanej z lokalną tradycją ludową. Zawsze były otwarte i chętne do działania, zawsze chętnie też dzieliły się niesamowicie obfitym zasobem tekstów, słownictwa  i dawnych obrzędów, które „wyniosły” z domów rodzinnych. Zawsze też będzie nam  ich brakować… Cześć ich Pamięci!

Przyznane nagrody odebrały ich córki.

 

GMINA JÓZEFÓW

Józefowska kapela ludowo-podwórkowa „Rzemyki” założona została w maju 1993 roku z inicjatywy (pełniącej wówczas obowiązki dyrektora Domu Kultury) Pani Gabrieli Gorzandt. Szefem kapeli już od 25 lat jest muzyk, były nauczyciel i dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju, Pan Jan Różański. Kapela RZEMYKI jest wizytówką józefowskiej kultury. Rozsławia naszą małą ojczyznę biorąc udział w licznych koncertach, nie tylko lokalnych, ale także poza województwem lubelskim. Kapela Rzemyki wydała dotychczas 4 płyty z muzyką ludową, podwórkową oraz wieloma własnymi kompozycjami.

Wojciech Kimak, Jan Różański, Władysław Rawiak, Tadeusz Kuczyński, Marian Madej, Maciej Tutka. Beata Zaśko.

Beata Zaśko – wieloletni Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. Swoją pracą i zaangażowaniem pieczołowicie pielęgnuje tradycję polskiej kultury. Jako solistka Kapeli RZEMYKI z wielkim szacunkiem do muzyki naszego regionu kształtuje wśród mieszkańców zamiłowanie do śpiewu tradycyjnego. Jest osobą fachowo realizującą powierzone zadania. Poprzez bogactwo różnorodnych przedsięwzięć oraz zaangażowanie w działalność kulturalną, przekazuje odbiorcom najlepsze, ponadczasowe wartości.

GMINA KSIEŻPOL

Andrzej Kusiak z wykształcenia muzykolog (ukończył Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie) od 18 lat jest dyrygentem Chóru Męskiego „KLUCZ” w Majdanie Starym od 8 lat instruktorem muzycznym Zespołu muzycznego „KONWALIA” z Księżpola. Chór Męski „KLUCZ” pod opieka muzyczna i artystyczną Pana Andrzeja od wielu lat znajduje się w grupie najbardziej utytułowanych chórów w regionie. Zespół muzyczny „KONWALIA” również odnosi spore sukcesy. Profesjonalizm, systematyczność, kreatywność, empatia i miłość do muzyki to jego główne atuty. Zespoły działające pod jego opieką uczestniczą we wszystkich wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy są wielokrotnymi laureatami przeglądów, konkursów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim.

Wanda Irena Łysa – absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Historycznego UMCS w Lublinie. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Księżpolu, a od ponad 3 lat również w Gminnym Ośrodku Kultury przepracowała ponad 40 lat. Swoją pracę traktuje jako misję, mającą na celu służbę ludziom. Kocha ludzi, książki i zwierzęta.

GMINA ŁUKOWA

Sylwester Surmacz (animator kultury) – organista, wieloletni kierownik Chóru Kościelnego „Łukowianie” i Zespół Męski „Opoka”. Chóry prowadzone przez Pana Sylwestra biorą udział we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie parafii i gminy Łukowa.

GMINA POTOK GÓRNY

Beata Hacia Jest nauczycielką. Udziela się społecznie, pracuje  z dziećmi i rodzicami .

Na imprezach gminnych jest dekoratorką, Wspiera wiele przedsięwzięć kulturalnych  na terenie gminy.

GMINA TERESZPOL

Edyta Marzec to dobry duch Biblioteki Publicznej w Tereszpolu. Manualnie zakręcona, pasjonatka różnych technik plastycznych realizowanych w tak zwanym „miedzy czasie” jako hobby. Zafascynowana metodami utwardzania materiałów, decupagem i technikami mix mediowymi powiązanymi z możliwościami jakie stwarza recykling. Swoimi umiejętnościami rękodzielniczymi dzieli się prowadząc warsztaty i zajęcia artystyczne w różnych grupach wiekowych zarażając chęcią tworzenia i wzbudzając kreatywność. Aktywnie zawodowa pielęgniarka i nauczyciel akademicki. Najważniejsze pełnione role w życiu to mama Tomka i żona Roberta.

GMINA TUROBIN

Osobą do wyróżnienia z gminy Turobin jest Henryk Tomaszek. Jest wieloletnim animatorem kultury i społecznikiem. Zajmuje się głównie malarstwem. Maluje zwłaszcza pejzaże ale też sceny batalistyczne i portrety. Jest autorem cyklu obrazów Wędrówka po starym i nowym Turobinie z ołówkiem i kredką. Ponadto jest także autorem ilustracji do publikacji Wieś Żabno: kultura i życie codzienne mieszkańców u progu XX wieku. Pan Henryk bardzo często przygotowuje też rekwizyty do przedstawień amatorskiego zespołu teatralnego działającego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turobinie. Nie jest to jedyny obszar działalności kulturalnej Henryka Tomaszka, który jest także członkiem zespołu teatralnego Turobiniacy. Bierze udział w uroczystościach i imprezach gminnych oraz pozalokalnych.

MIASTO BIŁGORAJ

Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju.

 Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych działa od września 2013 roku,  należy do grupy klubów na terenie Polski, które od  2014 roku wpisują się w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2014-2020.

Głównym zadaniem jest promocja czytelnictwa, kultury czytelniczej, zachęcenie do korzystania ze zbiorów bibliotek publicznych.

Skupia on grono klubowiczów, którzy  raz w miesiącu omawiają  twórczość pisarzy polskich i zagranicznych.

Uczestniczą  aktywnie w ogólnopolskich kampaniach czytelniczych: Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Noc Kultury, Szczebrzeszyn – Stolica Języka Polskiego, Tydzień Bibliotek.

Promują twórczość lokalnych poetów, pisarzy. Poprzez swoją  rzetelną  działalność  mieszkańcy miasta Biłgoraj oraz powiatu biłgorajskiego mieli możliwość spotkania się

z pisarzami:  Angelika Kuźniak, Anna Janko, Marcin Wroński, Zośka Papużanka.

Należy do grupy wyróżniających w województwie lubelskim.

Moderatorem jest pani Dorota Maksymiuk, starszy kustosz, która zainicjowała  powstanie klubu i  stale  koordynuje jego pracę.

Skład DKK:

Urszula Dolina, Anna Igras, Dorota Maksymiuk, Elwira Obszyńska, Małgorzata Procner, Elżbieta Sokołowska, Gabriela Szczypa, Łucja Terejko, Jacek Żybura.

 

Halina Bazan – członek stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej w Biłgoraju. Dobry duszek trzeciego sektora, który wspiera wszelkie działania i inicjatywy organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Współorganizatorka takich przedsięwzięć jak: Biłgorajski Dzień Dziecka, Festiwal Smaków,  Biłgorajska Noc Kultury oraz wielu festynów charytatywnych i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

Adrian Łobacz – sekretarz Stowarzyszenia Noodles Stage, oraz współzałożyciel inicjatywy Centrum Kultury Niezależnej „POGOTOWIE” dzięki której w Biłgoraju odbyło się kilkadziesiąt koncertów zespołów z całego świata, m. in. z  Francji, Austrii, Ukrainy, Rosji, Słowenii, Finlandii, czy Kanady). Współorganizator wielu przedsięwzięć takich jak: Biłgorajski Zlot Foodtrucków, Festiwal Kolorów, Noc Kultury czy Festiwal Smaków.

Czesław Pachuta – Czesław Pachuta – kierownik Big Band BCK i pracownik Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Biłgoraju na stanowisku nauczyciela klasy perkusyjnej w latach 1989 – 2016.

Czesław Pachuta od kilkudziesięciu lat czynnie uczestniczy we współtworzeniu biłgorajskiej kultury. Jest nauczycielem wielu pokoleń biłgorajskich muzyków. W 2001 roku zainicjował działalność orkiestry, która po dwóch latach działalności została przekształcona na zespół młodzieżowy o nazwie Big Band, działając przy Biłgorajskim Centrum Kultury. Przez 16 lat aktywnej działalności zespół wielokrotnie rozbudowywał repertuar i koncertował na terenie kraju i poza jego granicami, reprezentując nasze miasto.

Od samego początku zespół pod kierownictwem Czesława Pachuty wykonywał muzykę instrumentalną, lecz z biegiem czasu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom publiczności, repertuar poszerzył się o wokale, grając tym samym żywsza muzykę. Na repertuar składają się utwory polskich i zagranicznych kompozytorów i wykonawców takich jak: Tom Jones, Elton John, Krystyna Prońko, Ewa Bem, Ania Rusowicz, Hanna Banaszek, Maryla Rodowicz, Kasia Kowalska, Irena Jarocka Karina Stanek i wielu innych.

Stefan Szmidt – aktor teatralny i filmowy, malarz, animator kultury, reżyser i aktywista, który postawił sobie za cel popularyzację sztuki. Stefan Szmidt wraz z żoną Alicją Jachiewicz 20 lat temu powołali do życia Fundację Kresy 2000 Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu, z galerią, własną sceną i – jak mawiał Jerzy duda – Gracz – w scenografii Pana Boga w Nadrzeczu koło Biłgoraja. Której celem jest: „Działalność na rzecz sztuki i kultury współczesnych Kresów Rzeczypospolitej, ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego, tradycji i zwyczajów kresowych oraz stworzenie „Domu Służebnego Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu w Nadrzeczu kołom Biłgoraja”, jako miejsca działań twórczych, skupiającego wybitnych polskich artystów i ludzi kultury oraz utalentowana młodzież. Fundacja działa na rzecz szeroko rozumianej społeczności lokalnej poprzez propagowanie kultury wysokiej i przybliżani jej mieszkańcom naszego regionu. W ostatniej latach trzykrotnie Fundacja uczestniczyła w projektach Teatr Polska Instytutu Raszewskiego ze spektaklami: „Drzewem” Wiesława Myśliwskiego dwukrotnie i  z „Ostatnia miłością” Isaaca Singera. Pod ekipą fundacji zrealizowano 9 profesjonalnych spektakli z aktorami scen Warszawy, Krakowa, Lublina.

Renata Socha –od 10 lat Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Przez 25 lat Nauczyciel zajęć dziennikarskich w placówce, czego efektem są cotygodniowe audycje telewizyjne realizowane razem z grupą dziennikarską „Pod Prąd”, a emitowane w Biłgorajskiej Telewizji Kablowej oraz na stronie internetowej placówki. Pani Renata Socha przez 10 lat nawiązała wiele kontaktów artystyczno – kulturalnych w kraju i poza jego granicami. Dzięki jej zaangażowaniu zespoły MDK mogły uczestniczyć w koncertach i festiwalach we Francji, Stanach Zjednoczonych, Bułgarii. Placówka pod jej kierownictwem rozwija się i jest ważnym miejscem na mapie powiatu gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje i talenty. Pani dyrektor Renata Socha dodatkowo pełni rolę konferansjera podczas imprez kulturalnych. Od wielu lat jest również reżyserem wielkiego widowiska religijnego „Misterium Męki Pańskiej” w Biłgoraju.

GMINA ALEKSANDRÓW

Ewa Maciocha – Inspektor ds. kultury i sportu w Urzędzie Gminy Aleksandrów, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Przyjaciół Aleksandrowa „Przełazek”, członek Gminnego Klubu Sportowego „Aleksandria”, członek Zarządu Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Aleksandrowie, Opiekun grupy PAT w Aleksandrowie, inicjatorka spotkań „Z rodzinnym albumem” – historia Aleksandrowa w fotografii.

Ewa Maciocha aktywnie działa społecznie. Od 23 lat organizuje akcję mikołajkową pn. „Paczka dla każdego dziecka w naszej gminie”, organizatorka akcji „Wakacje z PAT-em- gry i zabawy podwórkowe”.

Ewa Maciocha jest osobą bardzo zaangażowaną we wszystkie wydarzenia kulturowe realizowane na terenie Gminy Aleksandrów. Zdolności organizatorskie, kompetencja, pracowitość, kontaktowość, wrażliwość społeczna oraz niekłamana pasja społecznikowska stawia ją w gronie liderów działaczy kultury lokalnej społeczności. Bardzo chętnie włącza się w działania charytatywne, przyciągając swoim zapałem i pozytywną energią innych mieszkańców. Szczególnie zasłużona przy realizacji działań związanych z promowaniem kuchni regionalnej. Udział Pani Ewy Maciocha w danym przedsięwzięciu jest gwarancją sukcesu i promocją Gminy Aleksandrów na najwyższym poziomie.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.