- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

O zmianie nazw ulic raz jeszcze

 INFORMACJA
Z PRACY RADY MIEJSKIEJ W TARNOGRODZIE 
W ZAKRESIE ZMIANY NAZW ULIC

- Reklama -

Z dniem 1 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku ustawowego przez samorządy, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym sam nadaje nazwę.
Po wejściu w życie ustawy w Tarnogrodzie podjęto działania zmierzające do ustalenia zakresu zmian, w tym konsultacje w Instytucie Pamięci Narodowej. Rozważano zmianę nazw ulic: Manifestu PKWN, 40 lecia PRL, I Armii Wojska Polskiego, Józefa Dechnika, 22 lipca, 1 Maja oraz Partyzantów. Ostatecznie odstąpiono od zmiany nazwy ul. Partyzantów oraz 1 Maja.
Wiosną bieżącego roku przewodniczący dzielnic zorganizowali spotkania z mieszkańcami, na których to mieszkańcy zgłaszali propozycje nowych nazw. Następnie wnioski ze spotkań zostały przekazane radnym. Przy niskiej frekwencji (ok 15 – 30 osób) podczas zebrań wypracowane zostały następujące stanowiska: ulica 22 lipca zmiana na ulicę Zachodnią lub Złotą, 40-lecia PRL zmiana na Reja, a ulica Manifestu PKWN zmiana na ulice Klonową, 1 Armii WP nazywała się ulicą Wojska Polskiego. Ulicę Józefa Dechnika mieszkańcy chcieli pozostawić bez zmiany – 16 głosów za, przy 17 obecnych. 
W czerwcu na ręce Przewodniczącego RM złożone zostało pismo Społecznego Komitetu Dziedzictwa Historycznego i Patriotycznego Ziemi Tarnogrodzkiej z podpisami 40 mieszkańców gminy,  z następującymi propozycjami zmian:
ul.40 lecia PRL – komitet proponuje nazwać ul. 3 Maja
ul. 1 Maja – komitet proponuje nazwać ul. św. Jana Pawła II,
ul. 22 lipca – komitet proponuje nazwać ul. Aleksandra Waszkowskiego,
ul. Józefa Dechnika – komitet proponuje nazwać ul. Grodzka,
ul. I Armii Wojska Polskiego- komitet proponuje nazwać ul. ks. Wincentego Depczyńskiego
Manifestu PKWN- komitet proponuje nazwać ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Podczas pracy połączonych komisji Rady Miejskiej wzięte zostały pod uwagę propozycje, które przedstawione zostały na zebraniach w poszczególnych dzielnicach, propozycje złożone przez Społeczny Komitet, jak również sami radni – jako przedstawiciele społeczności lokalnej wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie. 
Po głosowaniu Radni zdecydowali, że nie będzie zmieniona nazwa ul. 1 Maja (nie jest wymieniona przez IPN, jako nazwa do zmiany, tak więc zmiana mogła by się wiązać z kosztami ponoszonymi przez mieszkańców).
W kwestii pozostałych nazw ulic radni w głosowaniu podczas komisji wybrali następujące nazwy do dalszej pracy i głosowania na sesji Rady Miejskiej:
ul.40 lecia PRL – na ul. 3 Maja
ul. 22 lipca – na ul. Jana Pawła II,
ul. Józefa Dechnika – na ul. Stawowa,
ul. I Armii Wojska Polskiego – na ul. Wojska Polskiego,
Manifestu PKWN- na ul. Juliusza Słowackiego.
Powyższe stanowisko wypracowane zostało w dniu 23 czerwca 2017 r., podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. Ostateczne nazwy przejęte zostaną na Sesji Rady Miejskiej do końca sierpnia b.r.
Jednocześnie informujemy, że nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców wymiany dowodów osobistych. Zgodnie z prawem dokumenty te będą ważne do czasu upływu terminu ich ważności. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ww. ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

 

Autor UM Tarnogród 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.