- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Nowe nawierzchnie dróg

- Reklama -

Tylko w tym roku w gminie Goraj poprawiono kilka kilometrów nawierzchni dróg. Inwestycje były dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Władzom gminy Goraj udało się pozyskać fundusze w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz utwardzania wąwozów. W bieżącym roku zrealizowano dwie inwestycje. Utwardzono dno i odwodniono wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Goraj. Droga została wykonana w technologii utwardzenia betonem cementowym, nawierzchnia posiada grubość około 18 cm. Wartość zadania to kwota niespełna 249 tys. zł z czego dofinansowanie ze środków MSWiA wynosi 193 tys. zł.

Kolejnym zadaniem była odbudowa drogi gminnej w miejscowości Majdan Abramowski, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię drogi z płyt drogowych podwójnie zbrojonych ułożonych na podsypce cementowo piaskowej i warstwie odsączającej z piasku. Wartość zadania wyniosła ponad 153 tys. zł, z czego dofinansowanie to kwota 120 tys. zł.

- Reklama -

We wrześniu władze gminy podpisały umowę na realizację dwóch inwestycji. Gro środków na ten cel pochodzi od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Otrzymane dofinansowanie opiewa na kwotę  657 tys. zł.

Przebudowana będzie droga gminna w miejscowości Kondraty, uszkodzona w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r. oraz droga gminna w miejscowości Hosznia Ordynacka, uszkodzona w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.

Obecnie zostały ogłoszone postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców przedmiotowych zadań. Szacunkowa kwota inwestycji w Hoszni Ordynackiej na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi ponad 361 tys. zł, natomiast zadanie drogowe w Kondratach to kwota 465 tys. zł. Zadania te zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.