„Kultura” będzie w remoncie

Długo wyczekiwany remont Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju coraz bliżej. Ogłoszono już przetarg na wykonanie tej ważnej inwestycji.

O remoncie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju mówiło się od dawna. Niestety, zawsze brakowało środków. Teraz dzięki wsparciu środków unijnych uda się wykonać tak ważną inwestycję pn. „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”.

W ramach inwestycji wykonana będzie kompleksowa modernizacja zdegradowanego budynku GOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu przywrócenia mu podstawowych funkcji kulturalnych, które ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu świadczone są jedynie w ograniczonym zakresie. Budynek będzie miał nowe funkcje społeczne. Powstanie tam wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-opiekuńczego i punkt poradnictwa społecznego. Poza tym planowane jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół obiektu.

Otrzymane środki pozwolą na ostateczne sfinalizowanie realizowanego od wielu lat remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz nadanie estetycznego wyglądu przylegającego terenu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Otrzymane dofinansowanie to kwota ponad 1,5 mln zł, a całkowita wartość zadania wynosi ponad 2 mln zł.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.