Moto Tech

- Reklama -

Konkurs na Wolontariusza 2020 roku

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła dwa konkursy: „Konkurs na Wolontariusza 2020 roku” oraz XXI Konkurs Stypendialny RÓWNE SZANSE.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła „Konkurs na Wolontariusza 2020 roku”, w ramach którego chce nagrodzić osoby angażujące się w akcje charytatywne organizowane na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec.

– Konkurs na Wolontariusza 2020 roku organizujemy pierwszy raz. Prawie 21 lat prowadzimy konkursy dotacyjne dla różnych organizacji pozarządowych, które robią dużo fantastycznych rzeczy. Rozmawiamy z ludźmi, którzy je tworzą i wychodzi, że wiele fajnych osób się wypala, ponieważ nie mają one impulsu do działania. Często nie widzą, żeby ktoś ich zauważy i docenił – mówi Maciej Mulawa, koordynator fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. – W efekcie tych rozmów doszliśmy do wniosku, że warto docenić te osoby jakimiś dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Chcemy im podziękować za to, co robią, ponieważ jest to bardzo ważne – dodaje.

Do konkursu można zgłosić siebie lub nominować inne osoby za pomocą generatora umieszczonego na stronie www: : http://formularze.ffl.org.pl/3/51/wniosek

Przy ocenie kandydatur brane będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność czy partnerstwo w działaniach podejmowanych przez wolontariuszy.

Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Kapituła Konkursu powołana przez FFLZB. Ogłoszenie wyników nastąpi na „Gali Wolontariusza 2020 Roku”.

XXI Konkurs Stypendialny RÓWNE SZANSE

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłasza również XXI KONKURS STYPENDIALNY dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się na terenie powiatu biłgorajskiego oraz gminy Zwierzyniec.

Celem programu stypendialnego Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest pomoc w kształceniu wybitnie uzdolnionej i aktywnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z obszaru działania Fundacji FLZB. Pomoc Funduszu Stypendialnego skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających szczególne osiągnięcia w nauce oraz udzielających się społecznie na rzecz mieszkańców i rozwoju Biłgorajszczyzny. Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2020 r., a stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy po 150 zł miesięcznie (1500 zł rocznie),

O stypendia Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczęszczających do szkół na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, którzy spełniają następujące warunki:

1. uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3 na ostatnim świadectwie szkolnym,

2. mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiady przedmiotowej oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Wniosek należy wypełnić i złożyć wyłącznie za pomocą generatora wniosków – nie trzeba drukować i dostarczać do biura Fundacji!

„Projekt Centrum Rozwoju Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”

~Kuliński Michał

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.