- Reklama -

Kolejne miliony na drogi

Na początku listopada wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przekazał dwóm gminom z naszego powiatu dotacje na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg gminnych.

Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Rozstrzygniecie konkursu miało miejsce kilka miesięcy wcześniej. Wówczas dziewiętnaście zadań, w tym trzy z terenu naszego powiatu nie zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania. Wnioski te znalazły się na liście rezerwowej.

Byliśmy przekonani, że wszystkie poprawnie formalnie złożone wnioski do FDS na rok 2019 będą zrealizowane. Ta część funduszy, którą dziś mamy zaszczyt przekazywać, to efekt oszczędności poprzetargowych, które miały miejsce – mówił wojewoda Przemysław Czarnek podczas uroczystości w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wszystkie zadania z tegorocznego wiosennego naboru, które zostały zamieszczone na listach zadań rezerwowych powiatowych i gminnych uzyskały więc dofinansowanie ze środków FDS. – Kosztorysy inwestorskie przy tych wnioskach były wykonane, jak się okazuje, bardzo trafnie. Do tego stopnia trafnie, że powstaje dużo oszczędności poprzetargowych. Musimy mieć jasność, że ogrom środków rzuconych na rynek naprawdę spowodował rozwój przedsiębiorstw. Są to w wielu przypadkach firmy lokalne – powiedział wojewoda Czarnek.

- Reklama -

Samorząd miasta Biłgoraj otrzymał dofinansowanie na zadanie „Przebudowa ulicy księdza Jana Samoleja – nr 109287L na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 3 Maja w Biłgoraju”. Wartość projektu to ponad 309 tys. zł. Kwota dofinansowania wynosi 216 tys. 814 zł, a wkład własny blisko 93 tys. zł. Zadanie to zostało już wykonane. Drugą ważną inwestycją, na którą miasto otrzymało środki, jest zadanie dotyczące przebudowy dróg gminnych – ul. Marii Skłodowskiej-Curie, Henryka Sienkiewicza i Piaskowej w Biłgoraju. Zadanie rozpoczęło się we wrześniu tego roku, a prace potrwają do października 2020 roku. Ogólna wartość projektu to 3 mln 716 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 2 mln 600 tys. zł, a wkład własny 1 mln 114 tys. zł.

Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.