Moto Tech

- Reklama -

Klauzula społeczna w zamówieniach publicznych

Podczas jednej z sesji Rady Miasta Biłgoraj radny Tomasz Bednarz poddał władzom miasta do rozważania pomysł dotyczący wprowadzenia zarządzenia, które zobliguje Urząd Miasta do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Twierdził, że najbardziej zależy mu na klauzuli dotyczącej wymogów odnośnie zatrudnianych pracowników. Wynika z niej możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usług i jeśli jest to uzasadnione charakterem tych czynności. – Proszę, aby to znalazło się w zarządzeniu. Przyjęcie takich rozwiązań spowoduje, że wykonawcy i podwykonawcy pracujący na rzecz miasta będą zobowiązani zatrudniać swoich pracowników na umowy o pracę, a miasto stanie się prekursorem w promowaniu pozytywnych wzorców na rynku pracy – argumentował radny. Prosił również o analizę podpisanych umów cywilnoprawnych podpisanych zarówno w urzędzie, jak również w jednostkach podległych. – Chciałbym, aby standardem stały się umowy o pracę, a nie umowy cywilnoprawne – zaznaczał. 

- Reklama -

 Okazuje się, że zapisy takie są niemożliwe do zrealizowania. Jak wyjaśnił wiceburmistrz Michał Dec, w obecnym stanie prawnym wymóg związany z zatrudnieniem przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w czasie realizacji zamówienia nie jest obligatoryjny. – Prowadziłoby to do ograniczenia konkurencyjności, a więc naruszenie podstawowej zasady w zamówieniach publicznych. Nowelizowana jest ustawa o zamówieniach publicznych i ona nakłada na zamawiającego i wykonawcę, aby wykazać zatrudnienia na umowę o pracę – wyjaśnił.

 Wyjaśnił również, na jakie umowy zatrudnieni są pracownicy biłgorajskiego Urzędu Miasta oraz jednostek mu podległych. W urzędzie miasta zawarte są trzy umowy zlecenia. Dotyczącą one sprzątania pomieszczeń referatu obsługi finansowej i oświaty, i dwie umowy dotyczące obsługi prawnej Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o jednostki podległe miastu, umowy cywilnoprawne były zawierane m.in. do prac sezonowych, prac przy programach zewnętrznych oraz opiekuńczo-wychowawczych. Zawierane były również przy pracach jednorazowych związanych m.in. z organizacją imprez artystycznych. Natomiast w przedszkolach i szkołach  zawierane były z osobami, które mają zatrudnienie w innych zakładach pracy lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.