Korol

- Reklama -

Kapelusze mają duszę… (FOTO)

Spotkanie rozpoczęło się przemarszem seniorów ulicami miasta do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Tam uroczystość otworzyła Halina Wlaź, prezes Stowarzyszenia Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora, a więc biłgorajscy seniorzy również postanowili świętować. Z tej okazji już po raz kolejny została zorganizowana impreza „Kapelusze mają duszę, weź kapelusz i przybywaj”.

 Halina Wlaź przypomniała, że Dzień Seniora obchodzimy w kilku wariantach na poziomie lokalnym i globalnym. Jest aż pięć świąt dotyczących seniorów. 1 października obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora, 14 listopada to Ogólnopolski Dzień Seniora. – Wszystkie daty mają jednak wspólny cel kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku. Ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego – Wyjaśniała Halina Wlaź. Mówiła, że obecnie na świecie żyje 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. – Starsi ludzie będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę – dodała. Zaznaczyła, że takie inicjatywy mają pomóc seniorom nie tylko rozwijać się, ale i przeżywać drugą dorosłość. – Seniorzy muszą być samodzielni, pogodzić się z upływającym czasem i szukać takiego rozwiązania, żeby sobie pomóc – kontynuowała. Zaznaczyła, że dobrze byłoby powołać w Biłgoraju Radę Seniorów. 

- Reklama -

Seniorom najserdeczniejsze życzenia złożyli zaproszeni goście. Starosta Marian Tokarski pogratulował wielkiej aktywności. – O seniorach jest głośno i wszędzie was widać, w tej wielkiej działalności w różnych sferach waszego życia. Państwa działalność to nie tylko hołdowanie temu, co już było, ale też łamanie stereotypów i wykazywanie swojej aktywności na przyszłość. Pokazujecie, że bez względu na wiek można czynić dobro sobie i innym mówił. Burmistrz Janusz Rosłan cytował słowa jednej z dziennikarek, która mówiła, że życia nie da się w nieskończoność przedłużać. Natomiast życie można ścieśniać. 

Tego dnia wręczono również odznaczenia za walkę z cukrzycą w ramach światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Zaprezentowany został dorobek kulturalny środowisk seniorskich. Na scenie BCK wystąpiły zespoły: UTW „Retrospekcje” i „Gęsie pióro”, Klub Seniora Złoty Wiek, Klub Seniora Złota Jesień, Klub Seniora PCK „Fitnes” i Zespół ZNP „Belferki”.

Projekt został dofinansowany w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Słuchacze Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla utrwalenia wartości i tradycji lokalnej kultury”.  

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.