- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Kapelusze mają duszę… (FOTO)

- Reklama -

Spotkanie rozpoczęło się przemarszem seniorów ulicami miasta do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Tam uroczystość otworzyła Halina Wlaź, prezes Stowarzyszenia Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora, a więc biłgorajscy seniorzy również postanowili świętować. Z tej okazji już po raz kolejny została zorganizowana impreza „Kapelusze mają duszę, weź kapelusz i przybywaj”.

 Halina Wlaź przypomniała, że Dzień Seniora obchodzimy w kilku wariantach na poziomie lokalnym i globalnym. Jest aż pięć świąt dotyczących seniorów. 1 października obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora, 14 listopada to Ogólnopolski Dzień Seniora. – Wszystkie daty mają jednak wspólny cel kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku. Ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego – Wyjaśniała Halina Wlaź. Mówiła, że obecnie na świecie żyje 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. – Starsi ludzie będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę – dodała. Zaznaczyła, że takie inicjatywy mają pomóc seniorom nie tylko rozwijać się, ale i przeżywać drugą dorosłość. – Seniorzy muszą być samodzielni, pogodzić się z upływającym czasem i szukać takiego rozwiązania, żeby sobie pomóc – kontynuowała. Zaznaczyła, że dobrze byłoby powołać w Biłgoraju Radę Seniorów. 

Seniorom najserdeczniejsze życzenia złożyli zaproszeni goście. Starosta Marian Tokarski pogratulował wielkiej aktywności. – O seniorach jest głośno i wszędzie was widać, w tej wielkiej działalności w różnych sferach waszego życia. Państwa działalność to nie tylko hołdowanie temu, co już było, ale też łamanie stereotypów i wykazywanie swojej aktywności na przyszłość. Pokazujecie, że bez względu na wiek można czynić dobro sobie i innym mówił. Burmistrz Janusz Rosłan cytował słowa jednej z dziennikarek, która mówiła, że życia nie da się w nieskończoność przedłużać. Natomiast życie można ścieśniać. 

Tego dnia wręczono również odznaczenia za walkę z cukrzycą w ramach światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Zaprezentowany został dorobek kulturalny środowisk seniorskich. Na scenie BCK wystąpiły zespoły: UTW „Retrospekcje” i „Gęsie pióro”, Klub Seniora Złoty Wiek, Klub Seniora Złota Jesień, Klub Seniora PCK „Fitnes” i Zespół ZNP „Belferki”.

Projekt został dofinansowany w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Słuchacze Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla utrwalenia wartości i tradycji lokalnej kultury”.  

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.