- Reklama -

Józef Rudy – kandydat na Burmistrza Frampola

Szanowni Państwo,  Nazywam się Józef Rudy, mam 51 lat, żonę Małgorzatę, trzech dorosłych synów – Krzysztofa, Piotra, Wojciecha oraz synową Kornelię. 

Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie zdobyte na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Ukończyłem także studia podyplomowe w zakresie legislacji samorządowej. Od 25 lat mieszkam w Biłgoraju, a pochodzę z miejscowości Majdan Nepryski koło Józefowa. Do dnia dzisiejszego prowadzę tam plantację czarnej porzeczki w odziedziczonym po rodzicach gospodarstwie rolnym. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu, Starostwie Powiatowym w Biłgoraju i SP ZOZ w Biłgoraju. Prowadziłem również prywatną działalność gospodarczą w zakresie usług finansowo-ubezpieczeniowych. Od 15 lat jestem związany zawodowo z Gminą Frampol, gdzie pracuję na stanowisku sekretarza gminy.

 

Jestem bezpartyjnym kandydatem na urząd Burmistrza Frampola, popieranym przez KWW Zgoda i Rozwój. Nasz obywatelski komitet wyborczy skupia zarówno doświadczonych samorządowców, jak i osoby dotychczas nie startujące wyborach, ale dające gwarancję uczciwego, sprawiedliwego i mądrego zarządzania gminą. Łączą nas wspólne wartości, program rozwoju i chęć odpowiedzialnej współpracy na rzecz społeczności. Sądzę, że wyniesione z domu wychowanie, zdobyte wykształcenie, wieloletnie doświadczenie, praca z ludźmi, podejmowanie t rudnych decyzji i ponoszona odpowiedzialność za publiczne pieniądze uprawniają mnie do tego, aby rozwijać razem z Państwem miasto i gminę w sferze materialnej i społecznej.

Zdaję sobie sprawę, że podjęcie takiej decyzji wiąże się z wieloma słowami wsparcia, ale i krytyki. Jestem zwolennikiem apolityczności samorządu. Nie interesują mnie partykularne przepychanki, oceny kto lepiej, kto gorzej, ale dobro Gminy Frampol i Jej Mieszkańców, dla których mam zaszczyt pracować od 15 lat.

Dlatego bardzo proszę, uszanujcie Państwo wszystkich kandydatów na to stanowisko, oceniając ich 21 października przy urnie za ich pomysły, fachowość i doświadczenie. Wtedy będziemy mieli burmistrza, który da z siebie wszystko, aby życie w Gminie Frampol było przyjemnością i powodem do dumy.

Mam zaszczyt przedstawić Państwu kandydatów KWW „Zgoda i Rozwój” do Rady Miejskiej we Frampolu. Są to ludzie którym ufam, którzy swoim dotychczasowym postępowaniem i życiowymi osiągnięciami dają rękojmię harmonijnej współpracy i zaangażowania na rzecz dalszego rozwoju gminy.

Okręg nr 1. KOWALIK Wojciech, 68 lat, Frampol

Okręg nr 2. TCHÓRZEWSKI Zenon, 50 lat, Frampol

Okręg nr 3. BURYTA Mariola, 47 lat. Frampol

Okręg nr 4. HORECKI Józef, 60 lat, Sokołówka

Okręg nr 5. PAJĄK Jan, 53 lat, Rzeczyce

Okręg nr 6. NIEDŹWIECKI Jan, 59 lat, Komodzianka

Okręg nr 7. KACZOR Lech Piotr, 46 lat, Korytków Mały

Okręg nr 8. ŁUCZYN Agata, 29 lat, Karolówka

Okręg nr 9. ODRZYWOLSKI Paweł, 39 lat, Radzięcin

Okręg nr 10. SPÓLNIK Zbigniew, 47 lat, Radzięcin

Okręg nr 11. PYDA Grażyna, 41 lat, Teodorówka

Okręg nr 12. ŁYP Andrzej, 50 lat, Smoryń

Okręg nr 13. KOWAL Zbigniew, 54 lat, Wola Radzięcka

Okręg nr 14. GRUSZKA Alina, 56 lat, Pulczynów

Okręg nr 15. KAPROŃ Mirosław, 43 lat, Chłopków

Szanowni Państwo,

Wiem, jakie są oczekiwania mieszkańców poszczególnych miejscowościach, wiem, że nie każdy czuje się beneficjentem dotychczasowych dokonań, że ogrom przede mną pracy i wyzwań. Dlatego wraz z nową Radą Miejską dołożę wszelkich starań, by sprostać oczekiwaniom mieszkańców gminy poprzez:

1. Efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) na inwestycje w zakresie OZE: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, ekologicznie piece, termomodernizację budynków wszystkich 4 szkół i obiektów użyteczności publicznej.

2.Realizację „Programu Rewitalizacji”, tzn. rozbudowę budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu i modernizację budynku remizo-świetlicy w Teodorówce.

3. Pozyskanie funduszy i wybudowanie kanalizacji oraz wyminę starej sieci wodociągowej w miejscowościach, w których nie istnieje możliwość budowy oczyszczalni przydomowych, a także modernizację oczyszczalni ścieków we Frampolu.

4.Kompleksową, gminną wymianę i uzupełnienie brakującego oświetlenia z użyciem technologii LED.

5. Budowę brakujących ulic i dróg gminnych wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do pól.

6. Współpracę z Powiatem Biłgorajskim przy budowie dróg powiatowych ( Teodorówka – Chłopków, Wola Kątecka- Żelebsko, Wola Radzięcka – do granicy gm. Goraj ) oraz chodników.

7. Budowę chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych.

8. Budowę targowiska miejskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

9. Rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej przy zalewie we Frampolu.

10. Dalsze doposażanie remiz i jednostek OSP w sprzęt pozwalający na utrzymywanie gotowości operacyjnej.

11.Utrzymanie Funduszu Sołeckiego.

12. Zakup profesjonalnego sprzętu do koszenia poboczy i rowów przy drogach gminnych.

13. Podjęcie działań z zakresu tzw. ekonomii społecznej, takich jak dzienny dom pobytu dla seniorów i warsztaty terapii zajęciowej.

14. Doposażanie szkół i przedszkoli w niezbędne pomoce naukowe, realizację programów oświatowych.

15. Budowę placów zabaw w miejscowościach, w których ich nie ma, a także wspieranie działalności klubów sportowych,

16. Efektywniejsze działania w zakresie promocji miasta i gminy, kontynuację „Turnieju Miejscowości”, ale i powrót do imprez takich, jak „Dni Frampola”, „Cult Style Lubelszczyzna” i zlot motocyklowy.

17. Wspieranie działalności stowarzyszeń, klubów i innych instytucji pożytku publicznego.

18. Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców.

19. Szerokie i transparentne konsultacje społeczne, współpracę z radami sołeckimi i samorządem Frampola.

Ponadto będę wnioskował do Rady Miejskiej o nie podwyższanie podatku rolnego w roku przyszłym ze względu na obecną, trudną sytuację na rynku owoców miękkich oraz brak opłacalności prowadzenia plantacji.

W tym wyjątkowym roku stulecia odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę gorąco zachęcam Państwa do udziału w wyborach, do skorzystania ze swoich demokratycznych praw, o które walczyli nasi przodkowie.

Życzę Państwu zdrowia, satysfakcji i „pozytywnego ducha” w Waszych sercach i środowiskach. Serdecznie pozdrawiam i pozostaję z wyrazami szacunku.

Józef Rudy

MATERIAŁ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KWW „ZGODA I ROZWÓJ”

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.