- Reklama -

- Reklama -

Droga prosi o remont

Mowa o drodze wojewódzkiej nr 848 biegnącej m.in. przez gminę Turobin. Jej stan jest opłakany. Nawierzchnia wymaga pilnej interwencji.

- Reklama -

Droga, o której mowa, jest drogą wojewódzką. Łączy ona Szczebrzeszyn z Turobinem i Olszanką. Jej długość wynosi ok. 30 km. O jej remont apeluje Jerzy Krasoń, radny Rady Powiatu Biłgorajskiego. – W skład sieci dróg na terenie powiatu biłgorajskiego wchodzą drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Ilość wyremontowanych dróg gminnych i powiatowych z każdym rokiem wzrasta, natomiast pozostałe drogi wojewódzkie są zapomniane i pozostawiane bez większych remontów – twierdzi radny. Dodaje, że odcinek drogi Tarnawa Mała – Nowa Wieś w gm. Turobin jest w fatalnym stanie. – Nawierzchnia dość mocno zniszczona i nie nadaje się do cząstkowego remontu. Z uwagi, że droga przebiega przez nasz powiat, proszę pana Starostę jako gospodarza powiatu biłgorajskiego o pilną interwencję w Zarządzie Województwa Lubelskiego w sprawie niezwłocznego generalnego remontu tej drogi – pisał radny w interpelacji. Interpelację radnego starosta przekazał do marszałka województwa lubelskiego.

Odpowiedzi udzielił Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Na początku wyjaśnił, że na odcinkach, gdzie w ostatnich latach nie był wykonywany remont lub przebudowa, droga posiada nawierzchnię, na której występują uszkodzenia typu koleiny podłużne, spękania siatkowe, duże ubytki, wykruszenia, lokalne uszkodzenia podbudowy, powodujące występowanie przełomów w okresach wiosennych oraz głębokie ubytki i wyboje zwłaszcza po okresie zimowym.

toyota Yaris

Na gruntowny remont liczyć jednak nie można. Mieszkańcy muszą zadowolić się remontami cząstkowymi.

W obecnym kształcie budżetu województwa na 2020 r, w którym nie zostały przeznaczone środki na wykonanie przebudowy i remontów nawierzchni dróg wojewódzkich, za wyjątkiem drogi wojewódzkiej nr 848 na odcinku od km 25+100 do km 29+838, poprawa stanu nawierzchni możliwa będzie tylko poprzez wykonanie remontów cząstkowych lub w ramach wspólnej realizacji z lokalnymi samorządami – podkreśla.

Do końca lipca bieżącego roku przeprowadzone zostaną kompleksowe remonty cząstkowe w technologii betonu asfaltowego oraz powierzchniowego utrwalenia.  Aby uniknąć całkowitej degradacji konstrukcji nośnej od lutego 2019 r. ze względu na występujące odcinki przełomowe na całym ciągu drogi wprowadzono ograniczenie tonażu znakami „B-18” do 8 ton i aktualnie, mimo wykonania remontu cząstkowego ubytków w nawierzchni i likwidacji najgłębszych kolein, ograniczenie obowiązuje. – Jednocześnie informuję, że trwają prace związane ze wstępnym ustalaniem listy zadań planowanych do realizacji w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, która zostanie zatwierdzona w oparciu o znowelizowany Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego – zaznacza. Dodaje, że obecnie nie są znane warunki finansowania tego typu przedsięwzięć oraz kwota alokacji przeznaczona na tego typu działania. Po ich ustaleniu Zarząd Województwa Lubelskiego dokona analizy zgłaszanych przedsięwzięć pod kątem możliwości finansowania przebudowy i rozbudowy dróg wojewódzkich w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. – Należy jednak zaznaczyć, że preferowane będą m.in. projekty wpływające na rozwój i poprawę zrównoważonej, inteligentnej mobilności na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T, mobilności transgranicznej oraz budowy obwodnic – dodaje.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.