- Reklama -

- Reklama -

Dodatek węglowy na nowych zasadach. Kiedy ruszą wypłaty?

To już pewne. Nie będzie podwójnego dodatku węglowego na jeden adres. Zobaczcie jak znowelizowano ustawę o dodatku węglowym i kiedy zostanie on wypłacony.

- Reklama -

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Zgodnie z nowelizacją dodatek węglowy przysługiwać będzie osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Co ważne wymienione źródła ogrzewania muszą być   wpisane lub zgłoszone  do bazy CEEB   do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynku, o której mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem – wyjaśnia Anna Dziadosz
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju

 

O problemach wynikających z niejasności we wcześniejszych zapisach ustawy pisaliśmy tutaj:

https://gazetabilgoraj.pl/wrze-w-urzedzie-gminy-bilgoraj-co-tu-sie-dzieje/

 

- Reklama -

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego podlega weryfikacji, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatkowo, dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych organ bierze pod uwagę w szczególności:

  • informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego;
  • dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

– Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę informuje Anna Dziadosz, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju.

 

Zobacz także: https://gazetabilgoraj.pl/wegiel-na-wage-zlota-gdzie-kupic-w-powiecie-bilgorajskim/

Info: UM Biłgoraj

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.