- Reklama -

- Reklama -

Coraz bliżej nowych bloków

Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje wybudowanie kolejnego bloku. Zlokalizowany miałby być przy ulicy ks. Stanisława Matrasia.

- Reklama -

Radni Rady Miasta Biłgoraja wyrazili zgodę na  wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biłgoraju. Wkładem tym są prawa własności gminnej nieruchomości  o powierzchni 0,5755 ha, położonej przy ul. Ks. Matrasia w Biłgoraju. Wartość wkładu niepieniężnego wynosi  547 tys. zł. Wkład przeznaczony zostanie na pokrycie nowych udziałów ustanowionych w celu podniesienia kapitału zakładowego. Wszystkie nowe udziały powstałe w wyniku zwiększenia kapitału spółki w ilości obejmie Gmina Miasto Biłgoraj. Jest to dalszy etap dążenia samorządu miasta i TBS-u do wspólnej inwestycji mieszkaniowej.

Przypomnijmy. W  minionym roku Rada Miasta Biłgoraja zdecydowała się sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji przez Gminę Miasto Biłgoraj oraz TBS, inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ks. Stanisława Matrasia
w Biłgoraju, zawarła z TBS porozumienie na przygotowanie do wspólnej realizacji inwestycji i polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Stanisława Matrasia w Biłgoraju. Jako lidera inwestycji i podmiot odpowiedzialny za jej realizację wskazano TBS, natomiast Gminę Miasto Biłgoraj wskazano jako partnera inwestycji.

- Reklama -

Realizując postanowienia wcześniejszego porozumienia wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową dwóch ; budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Koszt dokumentacji -148 888,88 zł, płatny po połowie przez każdą ze stron. Powyższą inwestycję mieszkaniową Miasto Biłgoraj i TBS planuje częściowo sfinansować ze środków Funduszu Dopłat – mówił podczas sesji Rady Miasta Biłgoraja Jarosław Bondyra, zastępca burmistrza.

Inwestorem będzie TBS, a beneficjentem wsparcia w zakresie budowy  budynku wielorodzinnego będzie Gmina Miasto Biłgoraj, która na ten cel może uzyskać bezzwrotną dotację na mieszkania o charakterze komunalnym do 80% kosztów przedsięwzięcia. Na pozostałe 20% kosztów przedsięwzięcia, TBS, jako inwestor, zaciągnie kredyt komercyjny. TBS będzie beneficjentem wsparcia w zakresie budowy drugiego budynku i wielorodzinnego na działce przy ul. Ks. St. Matrasia.
W efekcie prowadzenia realizacji budowy dwóch budynków wielorodzinnych przez TBS, po otrzymaniu przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości, Miasto Biłgoraj zyskuje: mieszkania dla 44 rodzin; prawo gminy do najmu lokali tworzonych na wynajem, i z prawem do podnajmowania osobom fizycznym bez zgody TBS; prawo gminy do podnajmowania A lokali osobom fizycznym spełniającym warunki otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy; zapewnienie ponoszenia przez osoby fizyczne opłat z tytułu używania lokali, jakie ponoszą najemcy lokali komunalnych. Ponadto najemcom tych lokali będzie przysługiwało dofinansowanie do czynszu z programu „Mieszkanie na start”  w wysokości 4-5 zł za mkw. Nie byłoby to możliwe gdyby właścicielem lokali była gmina.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.