- Reklama -

- Reklama -

Browsing Tag

jarosław bondyra

Biłgorajska Rada Seniorów powołana

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraja została powołana Rada Seniorów. Organ ten umożliwi włączenie osób starszych w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy zarówno indywidualne…

Będą płatne parkingi

Poprzez zamontowanie parkomatów skończyłoby się całodniowe „okupowanie” parkingów publicznych. Podczas sesji Rady Miasta Biłgoraja, która odbyła się w środę 1 grudnia, radni podjęli decyzję o utworzeniu Strefy Płatnego Parkowania. – …

Koszty drastycznie rosną

Z roku na rok środki finansowe, jakie przeznacza Urząd Miasta Biłgoraja na wydatki związane z oświatą, drastycznie rosną. Ostatnia sesja Rady Miasta Biłgoraja była okazją do dyskusji o oświacie w mieście. Emocji nie brakowało.

- Reklama -

Coraz bliżej nowych bloków

Radni Rady Miasta Biłgoraja wyrazili zgodę na  wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biłgoraju. Wkładem tym są prawa własności…

Będzie ulica imienia Tadeusza Kuźmińskiego

Lokalizacja ulicy jest nieprzypadkowa. Znajduje się ona na terenie „Miasteczka na Szlaku Kultur Kresowych”, a więc miejsca, którego pomysłodawcą był Tadeusz Kuźmiński. Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta radni wyrazili również zgodę na…

Rolkarze niszczą granit?

W okolicach Urzędu Miasta Biłgoraja roi się od rolkarzy. Niestety, pozostawiają oni po sobie ślady na granitowych płatach. Temat ten został poruszony podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraja. Na kwestię tę zwrócił uwagę radny Marek…

- Reklama -

Zwolnieni od opłat

Biłgorajscy radni zdecydowali 29 kwietnia o podjęciu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrotu części tej opłaty. Tym samym zwolnili oni przedsiębiorców,…

Pomagają schronisku

Na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu radni przeznaczyli 1800 zł. Uchwały takie podejmowane są przez radnych niemal co roku. Dlaczego? Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz…

Dąb dla Europy posadzono w Nadrzeczu

O wydarzeniu sportowym, które patronatem objęli wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz burmistrz miasta Biłgoraj, pisaliśmy w artykule pt. XXXII Ogólnopolski Bieg Uliczny 10-tka po Ziemi Biłgorajskiej (Kliknij tutaj). W tym roku …

- Reklama -

TBS chce budować mieszkania

Inwestycja byłaby zrealizowana na działce o powierzchni 0,5755 ha położonej przy ul. ks. Stanisława Matrasia w Biłgoraju. Działka ta stanowi jednak własność miasta Biłgoraj. W związku z tym radni miejscy podjęli uchwałę dotyczącą woli…

Psy trafią do schroniska

26 lutego radni Rady Miasta Biłgoraja zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej miastu Zamość. 1800 zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu. Warto…