- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Drożej dla dzieci spoza miasta

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraja radni głosowali nad uchwałą mającą na celu umożliwienie dzieciom spoza miasta Biłgoraja korzystanie z samorządowego żłobka. Rodzice poniosą jednak faktyczne koszty utrzymania dziecka. 

- Reklama -

O tym, że do publicznych placówek oświatowych od nowego roku szkolnego będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci, które wraz z rodzinami zamieszkują w Biłgoraju, pisaliśmy tutaj: Szkoły w mieście tylko dla dzieci z miasta – AKTUALIZACJA | Nowa Gazeta Biłgorajska (gazetabilgoraj.pl)

Sytuacja ta dotyczy również samorządowego żłobka. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraja radni umożliwili jednak rodzicom spoza miasta zapisanie dziecka do placówki w przypadku wolnych miejsc. – W związku z licznymi zapytaniami i wnioskami rodziców/opiekunów prawnych dzieci zamieszkujących gminy ościenne, jak i pracowników Samorządowego Żłobka o możliwość przyjęcia dziecka do Samorządowego Żłobka konieczna jest zmiana zapisów statutu, które będą umożliwiały przyjęcie tych dzieci – informuje burmistrz Janusz Rosłan. Zmiany takie zostały przyjęte i dzieci spoza Biłgoraja mogą uczęszczać do placówki.

Jednak koszty, jakie poniosą ich rodzice, są znacznie wyższe w porównaniu do dziecka zamieszkałego w Biłgoraju. Stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Biłgoraju w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Biłgoraj. Dla dzieci, których miejsce zamieszkania znajduje się poza terenem Gminy Miasto Biłgoraj ustalono stałą miesięczną opłatę w wysokości miesięcznych kosztów ponoszonych faktycznie na jedno dziecko w roku poprzednim. – Opłata ta ulega obniżeniu o kwotę, jaką poniesie właściwa gmina według miejsca zamieszkania dziecka, która podpisała z Gminą Miasto Biłgoraj porozumienie dotyczące  współfinansowania pobytu dzieci z ich terenu w żłobku – dodaje burmistrz Rosłan. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2020 roku wynosił 1382,16 zł. 

- Reklama -

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.