- Reklama -

- Reklama -

Stanowimy jeden zespół

Rada Miejska we Frampolu udzieliła burmistrzowi Józefowi Rudemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji, która odbyła się w połowie czerwca, za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach.

- Reklama -

Jednym z głównych punktów sesji Rady Miejskiej we Frampolu było przedstawienie przez burmistrza Frampola „Raportu o stanie Gminy Frampol za rok 2019 r.”. Przedstawił go burmistrz Józef Rudy, omawiając poszczególnie działy. Przedstawione zostały informacje m.in. dotyczące realizacji programów, uchwał Rady Miejskiej we Frampolu oraz dane o finansach gminy Frampol, w tym o środkach pozyskanych z zewnątrz, wykonanych inwestycjach w minionym roku. Raport o stanie gminy i informacje w nim zawarte mają przede wszystkim na celu informowanie mieszkańców gminy Frampol o funkcjonowaniu lokalnego samorządu. 

Następnie skarbnik gminy Tomasz Kurasiewicz przedstawił strukturę dochodów i wydatków oraz największe inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. – Jak podliczymy nasze dochody, to one wystarczają na pokrycie wydatków bieżących, a środki na inwestycje pochodzą z dotacji unijnych i rządowych, i często musimy zaciągać kredyt, aby coś zrobić, aby mieć wkład własny – mówił. Podkreślił m.in., że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wykonania budżetu jest pozytywna. – Świadczy to o tym, że wydatkujemy środki z naszych dochodów w sposób prawidłowy, zgodny ze stanem prawnym – dodał. Podkreślił, że dochody ubiegłorocznego budżetu zostały wykonane w 107%, a wydatki w 94%. Nadwyżka budżetowa wyniosła 431 tys. zł. Zadłużenie wyniosło 5 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej i na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pawła Odrzywolskiego Rada udzieliła burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2019 r. „Za” głosowali wszyscy radni.

- Reklama -

Józef Rudy podziękował wszystkim pracownikom samorządu gminy i radnym za udzielenie absolutorium, podkreślając, że to wspólny zbiorowy wysiłek decyduje o odpowiedzialnym wykonywaniu budżetu.
– Jestem wzruszony, dziękuje bardzo. To jednogłośne absolutorium, to nasze wspólne absolutorium. To rada akceptują moje pomysły o realizacji budżetu i przebiegu inwestycji. Jakby nie państwa akceptacja, pomoc, podpowiedź i konstruktywna dyskusja to może to wyglądałoby gorzej. Mogę na państwa liczyć. Kierujemy się logiką i hierarchią potrzeb przy realizacji budżetu – mówił burmistrz Józef Rudy. Dziękował wszystkim współpracownikom za meteorytykę. – To nie jest mój sukces – dodał. 

Burmistrz zobligował się, że nadal będzie dokładał wszelkich starań, aby zgodnie z literą prawa, rozsądkiem i sumieniem przebiegały jego dalsze poczynania. Dodał, że w minionym roku zostało wykonanych wiele inwestycji służących społeczeństwu. – Dziękuje za zaufanie. Liczę na dobrą współpracę i podpowiedź. Stanowimy jeden zespół. To nasze wspólne absolutorium – mówił.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.