- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Burmistrz Tarnogrodu wyjaśnia. Co z rondami na obwodnicy?

Długo czekaliśmy na odpowiedź, ale widać urzędnicy w gminie Tarnogród są mocno zapracowani. Ważne, że odpowiedź jest. Oburzony mieszkaniec napisał do nas w sprawie rond budowanych na drodze wojewódzkiej 835: - Przecież one zdają egzamin w miastach, tam gdzie są bardzo ruchliwe skrzyżowania, ale na obwodnicy? - pyta kierowca. Mamy stanowisko burmistrza Tarnogrodu, Pawła Deca.

- Reklama -

Przedstawiam stanowisko Burmistrza Tarnogrodu w sprawie rond na planowanej obwodnicy Tarnogrodu na DW 835.

Droga ta jest inwestycją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie (ZDW). Burmistrz Tarnogrodu prowadzi postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji na wniosek i na podstawie materiałów przekazanych przez inwestora, jak nazwa dokumentu wskazuje, dotyczy ona spraw związanych z wpływem na środowisko podczas budowy i eksploatacji drogi. Decyzji budowlanych zatwierdzających projekt techniczny gmina nie wydaje. ZDW przystępując do prac projektowych zaprosił na naradę techniczną przedstawicieli gminy z burmistrzem na czele. Na spotkaniu tym zostały przedstawione warianty projektowanej obwodnicy i omówione warunki techniczne proponowanych rozwiązań. Również i na naszą prośbę w niedługim czasie zostało zorganizowane spotkanie wicemarszałka Michała Mulawy, dyrekcji ZDW z mieszkańcami naszej gminy, gdzie wszystkie sprawy odnośnie założeń zostały przedstawione mieszkańcom, którzy przybyli licznie na to spotkanie, gdyż sprawa obwodnicy jest niezwykle istotna dla nas wszystkich. Na spotkaniu zostało „dołożone” piąte rondo na drodze gminnej właśnie na wniosek mieszkańców bez zdań odrębnych w tej sprawie.

Odnośnie przedstawionych wątpliwości natury technicznej przytoczę tutaj te, które padły na ww. spotkaniach, szczegółowo zapewne przedstawi to ZDW. Projektowana droga posiada klasę G, w związku z czym przyjęto rozwiązania techniczne dla tej grupy. Wszystkie łuki, rozmiary rond i ich rozmieszczenie spełniają odpowiednie warunki techniczne. Dlaczego ronda a nie proponowane przez czytelnika zjazdy? Ponieważ na drogach tej klasy się ich nie stosuje nie tylko ze względu na koszty (większy zakres prac i większa ilość gruntów pod budowę). Aby obwodnica spełniała swoją funkcję drogi muszą ją przecinać, a proponowane rozwiązanie (forma skrzyżowania) jest dużo bardziej niebezpieczne od ronda. Często możemy spotkać na niektórych obwodnicach w pośpiechu przejeżdżające auta z drogi podporządkowanej. Jeżeli wyobrazimy sobie w takiej sytuacji w okresie żniw lub zbiorów owoców ciągniki rolnicze (żyjemy na terenie typowo rolniczym) o wypadki wtedy nie trudno. No to dlaczego nie wiadukty? Sytuacja podobna- dużo większe koszty i przede wszystkim co istotne dla nas mieszkańców Tarnogrodu, dużo większy hałas, gdyż im wyżej położona droga, czy to poprzez nasyp, czy wiadukt, hałas dalej się roznosi, co nie służy ani środowisku ani mieszkańcom. Odnośnie dodatkowego ronda na drodze gminnej proponowanego przez mieszkańców jak i urząd miejski- jest to rozwiązanie kompromisowe pomiędzy dojazdem rolników na swoje działki rolne (bez ronda dojazd do pól byłby dłuższy o 1,5km) jak i rozwojem naszego miasta, dla którego obwodnica jest wielką szansą i udostępni nowe tereny inwestycyjne i mieszkaniowe.

Proponowany przebieg drogi jak i rozwiązania techniczne wydają się być najlepszym kompromisowym rozwiązaniem w obecnej chwili na drodze tej klasy i z takim natężeniem ruchu. Działania czy to urzędu czy te finansowane z domowych budżetów, są formą kompromisu kosztów i przyjętych założeń. Musimy pamiętać, że obwodnica nie jest budowana tylko pod kątem kierowców jadących tranzytem tą drogą ale również musi uwzględniać bezpieczeństwo, interesy i komfort mieszkańców terenów, po której przebiega stąd właśnie między innymi ronda.

- Reklama -

Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec

 

O sprawie pisaliśmy tu:

Ronda na obwodnicy – już budzą kontrowersje. Co Wy na to?

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.