Biblioteka w Tarnogrodzie będzie modernizowana

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 944 000 zł brutto na zadanie własne pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia”. Całkowita wartość zadania wynosi 2 602 000 zł brutto i będzie realizowane w latach 2019-2020.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 944 000 zł brutto na zadanie własne pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia” w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ogłoszonego przez Instytut Książki z siedzibą przy ul. Z. Wróblewskiego w Krakowie.

Modernizacja będzie obejmowała roboty ogólnobudowlane w budynku XVII wiecznej Synagogi, w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie. Biblioteka
zyska nową aranżację powierzchni i zostanie doposażona w nowy sprzęt. Zostanie
utworzone: Multimedialne Centrum Historii Tarnogrodu ( digitalizacja dokumentów, fotografii, nagrań, zakup sprzętu itp.), powstanie Strefa Juniora i Seniora oraz Internetowa Czytelnia.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji biblioteki dzieci i młodzież oraz mieszkańcy,
w tym osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do nowoczesnych technologii, a biblioteka stanie się miejscem rozwoju kulturalnego dla wszystkich grup społecznych. Będzie również promować miasto oraz Gminę Tarnogród w kraju i za granicą.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.