- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Będą grube inwestycje. Remont ulic Piłsudskiego i Narutowicza

Ponad 12 mln zł wsparcia z przeznaczeniem na dwa zadania drogowe otrzymało miasto Biłgoraj. Chodzi o przebudowę ulic Narutowicza oraz Piłsudskiego. 16 lutego br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.

- Reklama -

Środki RFRD przeznaczone są na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remonty dróg powiatowych i dróg gminnych w 2022 roku. Miasto Biłgoraj złożyło wnioski na dwa zadania. Obydwa otrzymały wsparcie finansowe. Jedno w wysokości 50%, natomiast drugie aż 60% całkowitego kosztu inwestycji. Pisaliśmy już o tym w artykule: Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022. Są już wyniki.

Co zatem zostanie wykonane? 

Jak informuje rzecznik prasowy burmistrza na oficjalnej stronie internetowej miasta, zakres przebudowy ulicy Piłsudskiego obejmie odcinek o długości 1,37 km, wartość prac oszacowana została na 12,5 miliona złotych, natomiast kwota przyznanego dofinansowania wynosi 6 276 319,12 zł, co stanowi 50% wartości zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 115209L ul. Piłsudskiego od km 0+004,50 do km 0+210 oraz od km 0+234 do km 1+406 w Biłgoraju”.
Zakres zadania przewidziany do realizacji:
1. Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – pomiary, roboty rozbiórkowe (m.in. nawierzchnie, ogrodzenia, budynek) i przygotowawcze (wycinka drzew).
• budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej, dwukierunkowej o nawierzchni z SMA
• budowa chodników z kostki brukowej betonowej,
• budowa ścieżek rowerowych (przy skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego),
• budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej,
• budowa zatok postojowych z kostki brukowej betonowej,
• wprowadzenie stałej organizacji ruchu, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
2. Roboty branży sanitarnej
• roboty branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa,
• przebudowa kanalizacji sanitarnej,
• przebudowa sieci gazowej.
3. Roboty branży elektrycznej
• budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED,
• budowa doświetlenia przejść dla pieszych,
• przebudowa sieci elektroenergetycznej.
4. Roboty branży teletechnicznej
• budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej – kanał technologiczny,
• przebudowa kolidującej infrastruktury teletechnicznej.

- Reklama -

Jeżeli chodzi o ulicę Narutowicza, to długość przebudowywanego odcinka wynosi 1,2 km, wartość prac oszacowano na 9,96 mln, przyznane dofinansowanie wynosi 5 979 334,09 zł, co stanowi 60% wartości inwestycji „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 115 205L ul. Narutowicza w Biłgoraju”.
Zakres zadania przewidziany do realizacji:
Wykonanie przedmiotowej inwestycji umożliwi wszystkim uczestnikom ruchu bezpieczny przejazd i przechód na odcinku od ul. Długiej klasy „Z” (droga kategorii powiatowej) do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego klasy „Z” (drogi kategorii gminnej) oraz dalej do drogi oznaczonej w MPZP „Ogrody” symbolem 5.G.KDL (planowanej drogi kategorii gminnej) osiedla mieszkaniowego Ogrody.
Charakterystyka zadania (opis):
Odcinek nr 1 – Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Długiej klasy „Z” (droga kategorii powiatowej) do ul. Księcia Józefa Poniatowskiego klasy „Z” (droga kategorii gminnej) o długości ok. 491 m.
Zakres zadania obejmuje wykonanie między innymi:
• robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
• jezdni o nawierzchni asfaltowej z SMA szerokość 6,0 m (2×3,0m),
• chodników obustronnych z kostki betonowej,
• zatokę postojową do parkowania wzdłużnego o nawierzchni asfaltowej z SMA,
• zjazdy do posesji z kostki betonowej,
• przebudowy skrzyżowań,
• urządzenia zieleni,
• elementów stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, zwiększenie ilości miejsc postojowych, poprawę widoczności na skrzyżowaniach, segregację uczestników ruchu,
• energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
• kanalizacji deszczowej,
• kanału technologicznego,
• innych robót towarzyszących.
Odcinek 2 – Budowa ulicy na odcinku ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (droga kategorii gminnej) do drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla „Ogrody” symbolem 5.G.KDL o długości ok. 712 m.
Zakres zadania obejmuje wykonanie między innymi:
• robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
• jezdni o nawierzchni asfaltowej z SMA, szerokość 6,0 m (2×3,0m),
• chodnika jednostronnego z kostki betonowej,
• prawostronnej zatoki postojowej do parkowania wzdłużnego z kostki betonowej,
• zjazdów do posesji z kostki betonowej,
• przebudowy skrzyżowań,
• urządzenia zieleni,
• elementów stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, zwiększenie ilości miejsc postojowych, poprawę widoczności na skrzyżowaniu, segregację uczestników ruchu,
• energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
• doświetlenia przejść dla pieszych wraz z zasilającą linią kablową,
• przebudowy kolizji elektroenergetycznych SN oraz nN,
• kanalizacji deszczowej wraz z drenażem oraz wylotem do rowu odwadniającego w okolicy ul. Piłsudskiego,
• kanału technologicznego,
• przebudowy kolizji teletechnicznych
• przebudowy sieci gazowej,
• przebudowy i budowy sieci wodociągowej spinającą sieć wodociągową ul. Narutowicza z siecią ul. Piłsudskiego.

Zgodnie z wcześniejszymi ustalaniami zawartymi przez samorządy podczas przekazywania miastu dróg kategorii powiatowej, wkład własny pokryty zostanie w równych częściach przez Powiat Biłgorajski i Gminę Miasto Biłgoraj.

red./um. Biłgoraj 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź