- Reklama -

- Reklama -

Znamy wstępne wyniki dofinansowań z LGD

Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" ogłosiła wstępne wyniki operacji wybranych do dofinansowania prowadzonych naborów we wrześniu minionego roku. Gminy oraz stowarzyszenia nastawiły się na modernizacje świetlic oraz poprawę wizerunku miejscowości.

- Reklama -

Program ma formę refundacji poniesionych kosztów realizowanych zadań w kwotach
– nie wyższej niż 63,63% kosztów – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych (tj. gmin i jednostek podległych) lub
– 100% kosztów – w przypadku podmiotu nie wykonującego działalności gospodarczej (tj. stowarzyszenia, osp).

Jeżeli wnioski przejdą pozytywną weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim, to stowarzyszenia i gminy z terenu naszego powiatu oraz gminy Radecznicy po podpisaniu umów otrzymają pieniądze na inwestycje. W ramach realizowanego programu na wstępnej liście zaakceptowanej przez Radę stowarzyszenia LGD znalazły się poniższe instytucje.

W ramach zadania pn. Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem gminy Radecznica) znalazły się:

LGD

gmina Potok Górny wnioskująca o 126 496,00na zadanie pn. Rozbudowa budynku świetlicoremizy w miejscowości Naklik;
gmina Biłgoraj wnioskująca o 522 596,00 zł na zadanie pn. Budowa budynku remizo-świetlicy w miejscowości Korytków Duży;
gmina Frampol wnioskująca o 32 319,00 zł na zadanie pn. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Frampol;
Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Olchą” wnioskujące o 300 000,00 zł na zadanie pn. Poprawa jakości życia mieszkańców, a także estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej na potrzeby organizacji społecznych i mieszkańców wsi Olszanka w gm. Turobin.

W ramach zadania pn. Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle (konkurs) znalazły się:

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol wnioskujące o 81 434,37 zł na zadanie pn. Poprawa infrastruktury turystycznej;
gmina Goraj wnioskująca o 55 893,00 na zadanie pn. Uporządkowanie przestrzeni publicznej miasta Goraj poprzez montaż urządzeń małej architektury;
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnogrodzie wnioskująca o 155 157,00 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym na osiedlu Błonie w Tarnogrodzie.

- Reklama -

W ramach zadania pn. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie infrastruktury społeczno-kulturowej (w tym małej architektury) znalazły się:

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorajcu-Zagroble wnioskująca o 49 974,00 zł na zadanie pn. Termomodernizacja remizo-świetlicy w Gorajcu Zagroble;
Ochotnicza Straż Pożarna w Gorajcu-Starej Wsi
wnioskująca o 30 186,00 zł na zadanie pn. Wyposażenie świetlicy w Gorajcu-Starej Wsi;
Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Drugim wnioskująca o 33 084,00 zł na zadanie pn. Doposażenie świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Drugim.

W ramach zadania pn. Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle (grant) znalazły się:

Koło Gospodyń Wiejskich w Pisklakach wnioskujące o 38 000,00 zł na zadanie pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Pisklaki;
Stowarzyszenie „Rozwój Gminy Biszcza” wnioskujące o 23 268,05  zł na zadanie pn. Aranżacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowości Biszcza.

 

Ponadto LGD „Ziemia Biłgorajska” od 24 lutego do 10 marca 2022 r. będzie prowadziła nabór uzupełniający na przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nabór wniosków dotyczył będzie działań w zakresie wyposażenia szlaków turystycznych w infrastrukturę towarzyszącą, modernizacji muzeów, izb pamięci, zagospodarowania przestrzeni publicznych, wyposażenia w małą architekturę oraz utworzenia punktów informacji turystycznej.

Wysokość wsparcia na jeden grant wynosi od 5000 zł do 50 000 zł. Więcej informacji na stronie Lokalnej Grupy Działania kliknij tutaj.

plac zabaw, zdjęcie podglądowe
plac zabaw, zdjęcie podglądowe

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.